Bossen ook op lange termijn goed tegen broeikaseffect

De bossen kunnen niet enkel op korte termijn maar ook op lange termijn bijdragen tot de strijd tegen de klimaatwijziging, aldus een reeks studies die woensdag bekendgemaakt is door het Britse wetenschappelijke weekblad Nature.

AP

BR>De vegetatie van de planeet, voornamelijk de bomen in de bossen, slorpt meer kooldioxide (CO2) op dan ze terug in de atmosfeer brengt. Kooldioxide geldt als de belangrijkste verantwoordelijke voor de geleidelijke opwarming door het broeikaseffect. Volgens twee specialisten van de universiteit van Edinburgh, John Grace en Mark Rayment, zorgt de begroeiing van de aarde voor het vastleggen van circa 2 miljard ton CO2 per jaar. Zij slorpt namelijk 60 miljard ton CO2 op via het biochemische fenomeen van de fotosynthese en geeft slechts 58 miljard ton CO2 weer af door de ontbinding van organisch materiaal.

In twee andere studies in hetzelfde nummer van Nature wordt het tot nog toe gangbare idee tegengesproken wolgens welke de ontbinding van organisch materiaal toeneemt met de stijging van de temperatuur. Het zou dus niet kloppen dat met een stijging van de temperatuur de bossen op lange termijn netto-afgevers van CO2 zouden worden in plaats van de netto-opnemers van CO2 die ze nu zijn. De invloed van de bossen in de strijd tegen de opwarming vormt een sleutelelement in de internationale onderhandelingen over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens Bill Hare, een erkend specialist van Greenpeace, is de kwestie van de rol van de bossen zo controversieel dat zij de volgende klimaatconferentie, voorzien in november in Den Haag, kan blokkeren.