Wase bouwsector herstelt zich

Het gaat goed met de Wase bouwsector. De woningbouw herstelt zich na de inzinking van 1998. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor een sterke toename van de activiteit in de wegenbouw. Het aantal werkzoekenden in de sector daalt.

Steven Verschoore

BR>Uit grafieken van het aantal woningen, appartementen en verbouwingen waarvoor een bouwvergunning werd aangevraagd, blijkt dat de activiteit in de Wase bouwsector zich in 1999 herstelde. De stijgingen bedragen respectievelijk 29, 89 en 16 procent. De lage cijfers van 1998 moeten daarbij iets worden gerelativeerd. In december 1997 werden door een BTW-verlaging op nieuwbouw dubbel zoveel bouwvergunningen afgeleverd als normaal.

Het herstel blijkt ook uit de aangevraagde bouw- en verbouwvergunningen voor niet-woongebouwen. De stijgingen bedroegen respectievelijk 30 en 40 procent. De stijging van het aantal werkelijk gepresteerde mandagen (30%) bij de Wase bouwbedrijven is het opmerkelijkst in de wegenbouwsector, met het einde van de gemeenteraadslegislaturen in zicht.

De heropleving in de Wase bouwsector heeft ook haar weerslag op de arbeid. Cijfers van de VDAB wijzen uit dat het aantal werkzoekenden in de bouwsector in het Waasland en de Denderstreek daalde met 107 eenheden.

Toch blijft het werkloosheidscijfer hoog. Dit is te wijten aan het feit dat de bouwbedrijven moeilijk de geschikte arbeidskrachten vinden. Het aanbod is dus ook in de Wase bouwsector nog niet volledig afgestemd op de vraag.

Volgzaam

Directeur André Audenaert van de Confederatie Bouw Waasland verklaart het herstel. "De mensen zeggen soms dat als het met de bouwsector goed gaat, alles goed gaat, maar het mechanisme werkt omgekeerd. De bouw is een volgzame sector. Als er een algemene economische heropleving is, profiteert de bouwsector ervan. Dat is de primordiale oorzaak van het herstel."

Volgens Audenaert werkt ook de gunstige ligging van het Waasland het herstel in de hand. "Het Waasland ligt in het midden van de economische driehoek tussen Brussel, Antwerpen en Gent", aldus de directeur. "Bovendien klaagt de Zeeuws-Vlaamse bouwsector over de concurrentie met onze aannemers. De beschuldiging dat de Wase bedrijven het niet nauw nemen met de voorschriften is daarbij uit de lucht gegrepen."

Nu in het nieuws