Een tiende van donororganen "niet perfect"

Het nijpende tekort aan donororganen leidt in België tot een fikse toename in het gebruik van 'marginale donoren'. "Dat zijn donoren ouder dan 65 of donoren met organen die niet helemaal optimaal functioneren," zegt dokter Ilse Kerremans van de Rijksuniversiteit Gent (RUG). "Zo vermijden we dat mensen op de wachtlijst sterven." Volgens Guido Persijn van Eurotransplant, de organisatie de uitwisseling van organen regelt in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Slovenië, zouden bij 8 tot 10% van alle niertransplantaties dergelijke organen worden gebruikt. Sinds anderhalf jaar loopt bij Eurotransplant het 'Old for Old' programma. "Dat wil zeggen dat 65-plussers organen krijgen van 65-plussers", zegt Persijn.

Peter Dupont

BR>Hij spreekt liever van

expanded donor pool

(uitgebreide donorvoorraad) dan over 'marginale donoren'. "Geeft anders de indruk dat we met slechte organen werken en dat is niet zo. Onderzoek bevestigt dat organen van oudere donoren even goed zijn als andere." Volgens Ilse Kerremans verplicht de praktijk ziekenhuizen steeds vaker oude en niet perfecte organen te gebruiken. "Hoewel België het vergeleken met Duitsland en Nederland goed doet, hebben we te weinig donoren. De vraag naar transplantaties stijgt elk jaar. Liever dan iemand te laten sterven, gebruiken we geïnfecteerde of oude organen. Zo kan iemand die vooraan zestig is en binnen het jaar dreigt te sterven perfect een lever krijgen waarin een enzym ontbreekt. We weten dat er zich pas tien jaar later problemen voordoen. Natuurlijk doen we dit alleen met instemming van de patiënt."