Ambitieus Agalev mikt op acht zitjes in gemeenteraad in Gent

Agalev stapt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober met een lijst vol jonge en nieuwe gezichten. De groenen mikken op acht zetels en willen als lid van de meerderheid een bruisende groene wind door Gent laten waaien. Een paars-groene coalitie biedt daarvoor de beste waarborgen. Agalev bezet nu vijf zitjes in de gemeenteraad. Na 8 oktober moeten dat er minstens zeven zijn. De achtste zetel is een strijdplaats, maar behoort zeker tot de mogelijkheden. De mensen die dat moeten waarmaken, zijn grotendeels onbekenden in de politieke arena. Bij de lijstvorming werd het ritsprincipe consequent toegepast. Lijsttrekker is huidig fractieleider Marc Heughebaert (44). Hij zit sinds 1989 in de gemeenteraad en is directeur van de studiedienst van Agalev.

Hans De Ruyck

BR>Op de tweede plaats staat pedagoge Tine Heyse (40), die nu op het kabinet van Mieke Vogels werkt. Nummer drie is gewezen partijsecretaris Filip Watteeuw (37), die lector is aan de Sociale Hogeschool KVMW in Gent. De vierde plaats is voor de onafhankelijke Fadime Köse (28), educatief medewerkster bij het Provinciaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen en lid van het Centrum voor Islam in Europa. Noël Callebaut (33), een hulpverlener bij het centrum voor daklozen Oikonde, is de volgende op de lijst. Hij verdiende zijn sporen bij de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen en als oprichter van de werkgroep Gentbrugse Meersen. Huidig gemeenteraadslid Linda Van hulle (43) staat op de zesde rang.

Plaatsen zeven en acht zijn voor vertegenwoordigers van Jong-Agalev. Student Jeroen Masson (21) is actief in de holebi-beweging, Isabel Vanzieleghem (30) is assistente communicatiewetenschappen aan de RUG. Onderaan de lijst vinden we senator Meryem Kaçar, Vlaams parlementslid Dirk Holemans en gemeenteraadslid Mario Boulez. Hij ziet om persoonlijke redenen een nieuw mandaat niet meer zitten.

"Het statuut van gemeenteraadslid is dringend aan verbetering toe. Zoals het nu is, valt het amper te combineren met je sociaal en beroepsleven", zegt nationaal partijsecretaris Luc Lemiengre. Vera Dua is lijstduwster. "Mijn hart klopt nog altijd in Gent", aldus de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu.

"We gaan niet werken met breekpunten. De algemene groene trendbreuk die we willen realiseren, is deelname aan het beleid", licht Marc Heughebaert de ambities toe. "We zijn bereid om met elke democratische partij te praten op basis van het programma. Het mag duidelijk zijn dat de vernieuwde SP onze voorkeur geniet, terwijl we ons minder kunnen vinden in het CVP-project. Zeker als die partij opkomt voor het invoeren van de nultolerantie in sommige risicowijken." Conclusie: Agalev gaat voor een coalitie met de SP en VLD. Het programma van Agalev staat nog niet volledig op punt. De vier grote krachtlijnen liggen wel vast. Ecologische duurzaamheid, het bekampen van uitsluiting, inspraak van de bevolking en minder prestige en meer kwaliteit voor iedereen. "Dit stadsbestuur investeert te veel in prestigeprojecten in de binnenstad en te weinig in de 19de-eeuwse gordel", aldus Heughebaert.