Rob Mennes trekt CVP-lijst in Schelle

Print
Met grote eensgezindheid is huidig burgemeester Rob Mennes aangeduid als lijstrekker voor de CVP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. De verdere lijstvorming krijgt haar beslag in mei. Onlangs heeft het partijbestuur met eenparigheid van stemmen beslist om Rob Mennes als lijsttrekker aan te duiden. Die beslissing werd aan de zowat 400 CVP-leden van Schelle voorgelegd en ook zij scharen zich unaniem achter de huidige burgemeester. Die grote eensgezindheid zal geen verwondering wekken. De 53-jarige Rob Mennes, die tijdens deze bestuursperiode de burgemeesterssjerp heeft overgenomen van Oscar Rillaerts (SP), heeft al meermaals blijk gegeven van een grote werkkracht en dossierkennis. Zo is hij er met zijn tussenkomsten onder meer in geslaagd om de vestiging van L'Air Liquide in Schelle te houden. Rob Mennes is ook een gedreven voorvechter van het milieu. In 1988 kreeg hij nog de Milieuprijs van de actiegroep Leefmilieu Rupelstreek. Rob Mennes is al meer dan 25 jaar actief in het politieke leven. Bij de verkiezingen van '76, '82, '88 en '94 haalde hij telkens een erg hoge score. In de periode 1983-1989 en 1995-1998 was hij eerste schepen.
BR>

.

Nu in het nieuws