Rechter pikt illegaal muziek kopiëren niet

Internet-aanbieders moeten schadevergoeding betalen wanneer op hun diensten illegaal gekopieerde muziektitels worden uitgewisseld. Dat heeft de arrondissementsrechtbank in München bepaald in een proefproces. De rechtbank deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht uit 1998 van een bedrijf dat zogenaamde MIDI-files aanbiedt. De gedigitaliseerde muziektitels bleken op webpagina's bij provider America OnLine (AOL) te downloaden. De onderneming zag daarin een schending van haar auteursrechten en diende een schadevordering in. De rechters moesten uitspraak doen over de toelaatbaarheid van een zogenaamd muziek-soundforum, waarin AOL-abonnees ongecontroleerd muziekstukken zonder licentie konden plaatsen of ophalen. Een woordvoerder van de rechtbank zei dat het vonnis van grote betekenis is voor de bescherming van de rechten van muziekuitgevers en muzikanten tegen piraterij op internet. Volgens de

Financial Times Deutschland

beliep de schade op dit terrein alleen al vorig jaar 140 miljoen mark, of iets meer dan 2,8 miljard frank. AOL kondigt aan in beroep te zullen gaan.

AP

BR>