Belgische grensarbeiders kunnen Nederlandse studiebeurs trekken

Kinderen van Belgische grensarbeiders die in Nederland werken, komen voortaan in aanmerking voor een Nederlandse studiefinanciering. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 8 juni 1999 wordt het Nederlands 'College van Beroep Studiefinanciering' verplicht ook aan deze Belgische studenten beurzen te verlenen, zo heeft de dienst Grensarbeiders van het ACV bekendgemaakt. De nieuwe richtlijn houdt in dat Belgische kinderen van grensarbeiders voortaan recht hebben op ofwel een basisbeurs, die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders, ofwel een aanvullende beurs, die dat wel is.

Belga

BR>Of het kind al dan niet op kot zit, speelt ook mee. Voor een student die thuis woont, bedraagt de basisbeurs bijvoorbeeld 144,25 gulden (2.639 Belgische frank) per maand, voor een kotstudent 444,25 gulden (8.129 frank) per maand. De aanvullende beurs bedraagt maximaal 350,71 gulden (6.417 frank) voor thuiswonenden en 385.71 gulden (7.058 frank) voor uitwonenden. De basisbeurs en de aanvullende beurs worden als lening verstrekt, maar kunnen omgezet worden in "giften" indien de student zijn of haar diploma behaalt binnen de cursustermijn van de opleiding plus twee jaar. Ouders kunnen daarnaast nog een bepaald bedrag bijlenen, dat tegen een rente van 6% moet worden terugbetaald.

Naast de beurzen heeft de Belgische student recht op een "OV studentenkaart", waarmee hij of zij ofwel gedurende de week ofwel in het weekend gratis gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Voor een kind dat niet in Nederland studeert, wordt de kaart omgezet in een geldwaarde van 100,32 gulden per maand. De aangevraagde studiebeurzen voor dit schooljaar worden vanaf de maand na de aanvraag berekend. De studiebeursaanvraag voor het schooljaar 2000-2001 moet voor 1 september gebeuren en liefst drie maanden op voorhand.

Voor meer informatie kan men schriftelijk terecht bij 'Informatie Beheer Groep', postbus 888 in 9700 AW Groningen, telefonisch op het nummer 0031 505 99 77 55 of via internet op het adres:

.

Nu in het nieuws