Drie Limburgse aannemers in nieuw internetproject

Print
Drie Limburgse aannemersbedrijven nemen deel aan een nieuw internetproject. Samen met nog 12 Belgische aannemers bieden Betonac uit Sint-Truiden en Kumpen en Democo uit Hasselt hun opdrachten voor onderaannemingscontracten aan op het internet. De ondernaannemers kunnen zo onmiddellijk beschikken over de nodige informatie en de opdrachtgevers kunnen hun doelgroep beter afbakenen.
BR>Net zoals vele andere sectoren baseert de bouwsector haar zakelijke communicatie enkel op traditionele middelen. Wanneer een opdrachtgever (bouwbedrijf of architect) een opdracht wil voorstellen aan onderaannemers, stuurde hij altijd een geschreven zakelijk voorstel naar alle onderaannemers. «Opdrachtgevers richten zich tot zo veel mogelijk ondernemingen die eventueel op hun voorstel zouden kunnen ingaan,» weet Dirk Bruynseraede, IT-manager van de Kumpen Groep. «We besteden veel tijd aan het opzoeken van adressen van ondernemingen en verspillen vaak energie met het versturen van dossiers naar ondernemingen die misschien niet eens geïnteresseerd zijn of niet in staat zijn om de opdracht uit te voeren.»

Specialisatie


Om dit communicatieprobleem in de bouwsector op te lossen is in januari van dit jaar de firma e-market Construction opgericht. Gisteren werd de website voorgesteld. Initiatiefnemer is Waal Vincent Piront: «Met een beveiligde toegangscode kunnen opdrachtgevers op onze webstek hun voorstellen plaatsen. De onderaannemers kunnen dan via e-mail reageren op hetgeen hen interesseert. Deze nieuwe manier om opdrachtgevers en onderaannemers met elkaar in contact te brengen, beantwoordt aan een evolutie in de markt. De onderaannemers in België zijn verregaand gespecialiseerd en hebben nood aan een nieuwe manier om met hun klanten te communiceren. Als je iemand zoekt die plafonds moet plaatsen, moet je toch niet langer ook de schilders aanschrijven. De website maakt deze eerste selectie al.»
De website www.e-mconstruct.com is voorlopig beperkt tot 15 dragende partners, zijnde de aannemers die tot nu toe 600 offertes aanbieden. De onderaannemers zijn niet beperkt in aantal en krijgen voor 2.500 frank per trimester toegang tot de website. Hetzelfde bedrag wordt van de partners gevraagd.
«De investering is miniem en de respons van onze projectleiders is alvast gunstig,» besluit Bruynseraede. «Nu is het wachten op onderaannemers natuurlijk. De verwachtingen zijn positief. Wij hebben bijvoorbeeld heel wat werven in het Brusselse. Het is niet altijd eenvoudig daar onderaannemers te vinden.» Vanaf nu worden zo'n 34.000 presentatie- en demonstratie-CDroms verstuurd naar de meeste ondernemingen in de bouwsector.
www.e-mconstruct.com.
MEEST RECENT