«Honderdduizenden jobs sneuvelen door e-business»

Raoul Putzeys
BR>De komende vijf jaar zullen er in ons land honderdduizenden banen (ongeveer tien procent van alle arbeidsplaatsen) verdwijnen als gevolg van de e-business. Dat blijkt uit berekeningen van het vermaarde internationale bureau PricewaterhouseCoopers (PWC).
De cijfers komen van William Smit van de Nederlandse afdeling van PWC. Volgens Smit staan er in Nederland de komende vijf jaar maar liefst 300.000 banen op de tocht, louter als gevolg van de e-business (to business). «Voor België zullen de situatie en de cijfers vergelijkbaar zijn,» aldus Smit. De snelle ontwikkelingen in de e-business zullen volgens hem een onoverbrugbare kloof drijven tussen die bedrijven die de afgelopen jaren hun bedrijfsvoering hebben aangepast en de bedrijven die dat niet gedaan hebben. «De eerste bedrijven profiteren immers van immense kostenvoordelen. Zo kan bijvoorbeeld de traditionele schakel van de groothandel met e-business helemaal anders ingevuld worden.» Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat e-business een bedrijf een kostenbesparing tot 15 procent kan opleveren. De werknemers die hun arbeidsplaats zullen verliezen werken allemaal bij bedrijven 'uit de oude economie' die niet van de voordelen kunnen profiteren en door de e-business uit de markt worden gedreven.

Schaalvergroting


«De e-business verandert het traditionele marktgebeuren zeer drastisch,» zegt Smit. «Het leidt tot een enorme versnelling van het proces van schaalvergroting. Het maakt het mogelijk voor een bedrijf om op een gemakkelijke manier tegen de laagste prijs snel de beste goederen en diensten te kunnen kiezen. Gevolg is dat de e-business-bedrijven onderling steeds meer handel zullen drijven met steeds minder bedrijven. Schaalvergroting is het sleutelwoord.»
In de redenering van Smit zullen veel bedrijven die niet goed georganiseerd zijn en geen gebruik maken van de «transparantie op wereldschaal», te maken krijgen met een moordende concurrentie van hun e-business-collega's. Ze zullen hun producten steeds minder kwijt raken. «Die verliezende bedrijven zullen in een eerste fase hun prijzen moeten verlagen. Daarna zullen ze ofwel de deuren moeten sluiten of worden overgenomen. Bij die overnames hebben de goed-georganiseerde bedrijven dan bovendien weinig interesse om de arbeidsplaatsen mee over te nemen.»

Afhaken


Smit probeert een en ander voor te stellen aan de hand van een (fictief) voorbeeld. «Stel dat er in de metaalbranche 10 bedrijven actief zijn en dat de branche een omzetstijging van 4 procent verwacht. Volgens onze berekeningen zullen 3 bedrijven door de hulp van de e-business-mogelijkheden razendsnel aan omzet winnen. In de middenmoot zullen 4 bedrijven nog wat kunnen aanhaken, maar 3 bedrijven zullen onvermijdelijk moeten afhaken.»
Smit geeft tenslotte wel toe dat e-business niet enkel tot een verlies van banen zal leiden. «Er zullen vanzelfsprekend ook specifieke banen bijgecreëerd worden, maar mijn kernboodschap is dat e-business ook nadrukkelijk zal leiden tot het verdwijnen van banen.»

MEEST RECENT