Tankvaarders wachten nog even met acties

Het conflict tussen de tankvaarders en de bevrachters is grimmiger geworden. De bevrachters willen slechts een brandstoftoeslag van 5% toestaan, een belofte die zij dan nog enkel mondeling deden.

Belga, Koen Lambrecht

BR>Volgens voorzitter Karel Verberght van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart (VBR) moet de vrachtprijs met ten minste 30% de hoogte in om rendabel te kunnen varen.

De 200 Belgische binnenschippers die met tankschepen varen, zijn de jongste tijd geconfronteerd met een stijging van de brandstofprijzen met 300 procent. Het bestuur van de VBR en een crisiscomité van de tankvaarders spraken de bevrachters aan om een toeslag op de vrachttarieven te krijgen.

Eind februari besloten de tankvaarders nog niet tot actie over te gaan en de bevrachters tot 2 april de tijd te geven om met een oplossing voor de dag te komen. Zondag bracht het crisiscomité van de VBR op een bijeenkomst verslag uit van de besprekingen die waren gevoerd met de bevrachters en vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer. Dat leidde tot algemene verontwaardiging.

Toch besloten de tankvaarders voorlopig geen acties te ondernemen. Hun beroepsvereniging, de VBR, gaat eerst het betrokken ministerie en het Antwerpse Havenbedrijf inlichten. Volgens Verberght is havenschepen Leo baron Delwaide bereid in de zaak te bemiddelen. De VBR wil ook spoedoverleg met de Petroleumfederatie, buiten de bevrachters om. Nieuw overleg met de bevrachters is niet gepland. De VBR vindt dat de bal nu bij hen ligt.

Nu in het nieuws