Na middelbaar onderwijs in banksector werken kan weer

Vijfhonderd jongeren met een diploma middelbaar onderwijs kunnen de komende twee jaar in de banksector aan de slag. Dit jongerenplan is een onderdeel van de CAO die in december vorig jaar werd afgesloten. Over de concrete uitwerking ervan hebben de Belgische Vereniging van Banken (BVB) en de sociale partners nu een akkoord bereikt.

Koen Lambrecht, Belga

BR>Er was een tijd dat heel wat mensen na hun middelbare studies - of soms zelfs al na het lager middelbaar - in de bank gingen werken. Zij leerden er de geheimen van het vak en bouwden er hun hele loopbaan uit. Die tijd is voorbij. Vandaag de dag nemen banken in hoofdzaak hoger opgeleiden aan. "Zowat 80 procent van de mensen die vorig jaar nieuw werden aangeworven, hadden een universitair diploma op zak of een diploma niet-universitair hoger onderwijs", zegt woordvoerster Ilse Van Rompaey van de Belgische Vereniging van Banken.

Het huidige jongerenplan betekent dus geen trendbreuk. Niettemin is het goed nieuws voor heel wat jonge werkzoekenden die van een vaste baan bij een bank dromen, maar daar met hun diploma HSO of TSO niet zo makkelijk meer binnengeraken.

Jongeren die zich aanmelden, moeten eerst een selectieprocedure doorlopen. Daarna is er een twee maanden durende opleiding. De jongeren kunnen dan aan de slag in de bank waarbij zij aanvankelijk hebben gesolliciteerd, en dit met een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden. De bijbehorende wedde bedraagt zowat 50.800 frank bruto per maand. Na zes maanden zal minstens 35 procent van de kersverse bankbedienden definitief in dienst worden genomen.

Back office

"Het is niet onmiddellijk de bedoeling hen loketbediende te maken", legt Van Rompaey uit. "Zij krijgen eerder administratieve functies toebedeeld, de zogenaamde

back office

-functies: dossierbeheer bij voorbeeld of secretariaatswerk. Daar is grote behoefte aan." Voor loketfuncties of commerciële functies vragen de banken tegenwoordig een iets hogere opleiding. Dat is noodzakelijk omdat de producten die deze mensen moeten verkopen, veel complexer zijn geworden.

De opleiding wordt georganiseerd door de Belgische Vereniging van Banken in samenwerking met de VDAB. Het leerpakket omvat informatica, talen, communicatieve en commerciële vaardigheden en vanzelfsprekend ook een basisopleiding bancaire kennis. De opleidingen worden op verschillende plaatsen in het land gegeven. De eerste cursussen starten in augustus-september.

Nu in het nieuws