Michel Meeus trekt Desselse CVP-lijst

Schepen Michel Meeus trekt de CVP-lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Toen Michel Meeus in 1994 als debutant 578 stemmen achter zijn naam kreeg, was de aflossing van de wacht voor mij een feit", zegt schepen Jan Van Hout, CVP-boegbeeld tussen 1982 en 1994. "Zijn enthousiasme en dossierkennis maken hem zeer geschikt." De Desselse christen-democraten plantten vorige week tien borden langs de wegen om de inwoners te vragen hun zegje te doen. "Zowel mensen van binnen als buiten de partij overleggen in drie werkgroepen over thema's zoals werkgelegenheid, de KMO-zone, sport, jeugd, cultuur, dorpsverfraaiing en nucleair beleid", zegt Michel Meeus.

Koen Daemen

BR>Dat overleg vormt ook de basis van de verdere lijstvorming. De partij wil jongeren aantrekken en vrouwelijke kandidaten naar voor schuiven. De CVP strikte geen bekende Desselaar (BD). "Het hengelen naar BD's behoort blijkbaar tot het spel, maar je mag niet uit het oog cverliezen dat deelname aan een gemeentebeleid geen spel is", stelt Jan Van Hout. Met Michel Meeus werpt de CVP een jeugdige opponent in de schaal die zal wedijveren met burgemeester Kris Van Dijck (VU) in de race naar het burgemeestersschap. "Ons eerste doel is om de beste partij van Dessel te worden", zegt Meeus. "Ik heb ambitie om burgemeester te worden, maar niet ten koste van de partij."

Nu in het nieuws