Alex Goethals trekt lijst Puurse groenen

Volksvertegenwoordiger Joos Wauters duwt de Agalev-lijst in Puurs tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alex Goethals, die nu al in de raad zit als enige verkozene van Agalev, trekt opnieuw de lijst. Met Alex Goethals kiest Agalev Puurs voor de voortzetting van haar huidige politiek. "Dat is een politiek van bestendig druk uitoefenen in dossiers die voor de inwoners gevoelig liggen", aldus Alex Goethals, die werkzaam is in een papierfabriek in Langerbrugge, waar hij ook vakbondsafgevaardigde is voor het ABVV. "Ik ben overtuigd van ons grote aandeel in het dossier van spoorlijn 52. Daarin kregen we voor mekaar dat de overwegen in Ruisbroek geopend blijven. Op die manier hebben we de verdeling van ons dorp in twee gemeenschappen afgewend. Ook kregen we onlangs de bevestiging van de heropening van het station van Ruisbroek", zegt Alex Goethals. Joos Wauters, die na de parlementaire verkiezingen van vorig jaar aan een tweede termijn als kamerlid is begonnen, duwt de lijst. Hij geniet vooral bekendheid als het gezicht van de witte woede in de verzorgingssector.

Taf Pauwels

BR>

Nu in het nieuws