Leuven: Alfred Vansina verlaat politiek na verkiezingen

De 74-jarige Alfred Vansina neemt na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober afscheid van de actieve politiek. De CVP'er droeg vanaf 1976 tot 1994 de Leuvense burgemeesterssjerp. Sindsdien is hij voorzitter van de provincieraad. Alfred Vansina is geen kandidaat meer op de Leuvense CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn zoon Dirk heeft wel een plaats op de lijst. Waarschijnlijk zal de politicus ook niet meer op de provincieraadslijst van de CVP staan. Hij komt in ieder geval niet voor op de modellijst van de CVP voor de provincieraadsverkiezingen, die de partij gisteren, zondag, goedkeurde.

Belga

BR>Alfred Vansina bevestigt dat hij daarvoor ook geen vragende partij is. De politicus was 45 jaar lang actief in de lokale politiek, eerst in Kessel-Lo en na de fusie in Leuven. Voorts zetelde hij 33 jaar in de provincieraad. In Leuven leidde hij gedurende achttien jaar een CVP-PVV(VLD)-coalitie. In 1995 werd hij opgevolgd door Louis Tobback (SP), die een coalitie sloot met de CVP. Vansina bleef zetelen als gemeenteraadslid. Momenteel is hij de Vlaamse voorzitter van Intermixt, het overkoepelingsorgaan van de gemengde intercommunales. Hij zit ook het financieel comité voor de integrale restauratie van de abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo voor.