De SP en de vergeten BV

De Antwerpse SP wil actrice Greet Rouffaer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was een paar weken geleden al een uitgemaakte zaak, maar organisatorisch zat er een en ander niet helemaal in de haak, want de partij vergat het haar te vragen. Geen erg, want Greet Rouffaer heeft toch geen zin. "Ik ben ook al gevraagd door ID 21, maar voor politiek heb ik geen tijd." Volgende week rondt de Antwerpse SP de lijstvorming voor gemeenteraad en provincie af. Op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan nog acht plaatsen open. Die wil de partij bij voorkeur invullen met bekende figuren. "Niet zomaar BV's, maar mensen die hun sociaal engagement al bewezen hebben", aldus nationaal SP-voorzitter Patrick Janssens. Het lijstvormingscomité ging op zoek, en kwam onder meer uit bij Greet Rouffaer. Woont in Antwerpen, bekend van VTM, en sociaal geëngageerd.

Wim Daeninck

BR>Onlangs nog gaf ze haar naam aan het

Greet Rouffaer Huis

in Merksem, het eerste Europese dienstencentrum voor brandwondenpatiënten. "De SP? Mij gevraagd? Nee hoor", zegt Greet Rouffaer. "Ik ben wel gepolst door ID 21, maar ik heb eerlijk gezegd geen tijd en geen zin om in de politiek te stappen. Ik hou het wel bij acteren." Vrijdag kwam het lijstvormingscomité inderdaad tot de vaststelling dat de zaak organisatorisch wat in de soep was gedraaid. Het ene lid van het lijstvormingscomité dacht dat het andere wel even zou telefoneren, en vice versa. "Hij zou bellen." "Maar nee, zij zou bellen." En dus werd er niet gebeld. Een foutje dat, het gebrek aan politieke ambitie van Greet Rouffaer in acht genomen, gelukkig weinig historische consequenties zal hebben.

Peter Renard

Maandag worden de lijsten officieel bekrachtigd door het SP-congres. De voorbije dagen lieten de verschillende afdelingen hun licht over beide lijsten schijnen. Op die vergaderingen viel nogal wat kritiek te rapen op de lijst voor de provincieraad. Die is qua inbreng van vrouwen en jongeren een stuk minder vernieuwend dan de lijst voor de gemeenteraad. Kan zijn dat die tegen maandag nog enigszins wordt omgebouwd. Heel wat weerstand ook tegen de

cumul

van Peter Renard. De ex-journalist staat op de derde plaats voor de provincie en op de tiende stek voor de gemeenteraad. Nochtans was op voorhand afgesproken dat enkel voorzitter Janssens op beide lijsten mocht fungeren.

Volgens ingewijden is de kans groot dat Renard zal verdwijnen op de lijst voor de gemeenteraad. Zijn tiende plaats biedt geen zekerheid op een zetel. De derde plaats op de provincie wel. Die zekerheid wilde Peter Renard blijkbaar hebben, want de druk vanuit SP-nationaal op het lijstvormingscomité om hem op de vierde plaats te zetten voor de gemeenteraad, was groot. Het comité oordeelde echter dat jong-socialist Johan Peeters daar beter thuishoorde. Verdwijnt Peter Renard, dan komt de tiende plaats opnieuw vrij. Eventueel voor een BV. Er zijn er namelijk een aantal die wel al gebeld zijn, maar tot op heden nog niet definitief hebben toegehapt.

Antwerpenaars niet wild van BV's op kieslijsten

Bekende Vlamingen op verkiezingslijsten zetten, is een goed middel om de algemene interesse in de politiek te vergroten.

Dat was een van de stellingen waarmee we de 3.000 kiesgerechtigde Antwerpenaren confronteerden, tijdens onze verkiezingsenquête waarvan we u vorige week de spraakmakende resultaten presenteerden. De Antwerpenaars worden niet echt wild van BV's op hun kieslijsten. Ruim 66 procent is ronduit tegen. Een kleine 28 procent vindt het een goed idee, en bijna 6 procent haalt ongeïnteresseerd de schouders op.

De SP-kiezer zit wat deze vraag betreft perfect op het gemiddelde. De grootste tegenstanders van BV's op kieslijsten vind je aan beide zijden van het politieke spectrum: bij de PvdA (80,9%) en het Vlaams Blok (70,9%). Eigenlijk springt enkel de CVP-kiezer, met 38 procent pro-stemmen, eruit. Laaggeschoolden, werklozen en (huis)vrouwen voelen zich het meest aangetrokken tot Bekende Vlamingen. Jongeren, hooggeschoolden, mannen, bedienden en zelfstandigen zijn uitgesproken contra.

Nu in het nieuws