Leesproblemen oplossen met Lector

Twintig procent van de Belgische kinderen heeft last van dyslexie en andere leesproblemen. Het nieuwe, drietalige computerprogramma

Lector

kan dit op vrij revolutionaire manier oplossen.Het Sint-Niklase bedrijf Educa, producent van Lector, is tevens partner van Lernout & Hauspie. "

Lector

richt zich in de eerste plaats tot de groep van de zes- tot zestienjarigen", vertelt directeur Eddy Van Eyck. "Vaak wordt dyslexie pas op latere leeftijd ontdekt, bijvoorbeeld bij het aanleren van vreemde talen. Dyslexie-patiënten kunnen moeilijk woorden herkennen. Het computerprogramma leert hen dit door voortdurend woorden te herhalen."

Yves Vrebos

BR>"Verder oefent het vaardigheden als luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het is een uniek systeem, dat door eigen mensen is ontwikkeld. Het is gebaseerd op gepersonaliseerde spraakherkenning. Hiervoor maken we gebruik van de spraaktechnologie van Lernout & Hauspie." In een eerste fase leest de computer woorden voor die op het scherm verschijnen. Nadien is het aan de gebruiker om de woorden te herhalen. De computer controleert de antwoorden. De volgende luiken van het programma omvatten een leesfase, een schrijffase en een dictee. "De woordenlijst van

Lector

telt meer dan zesduizend woorden. De methode bevat acht opbouwende niveaus, met toenemende moeilijkheidsgraad. De prestaties worden meteen geëvalueerd en de computer berekent onmiddellijk de score. De gebruiker krijgt op die manier een duidelijk beeld van zijn vorderingen".

Info: Educa, 03.766.03.31

Nu in het nieuws