Vakbondsacties bij Sobelair

BRUSSEL - De liberale en de socialistische vakbond bij Sobelair, de chartermaatschappij van Sabena, voeren actie. De bonden van het vliegend cabinepersoneel vertragen sinds zaterdag 5.30u elke Sobelair-vlucht met twee uren. Het personeel is misnoegd over tegenvoorstellen van de directie voor financiële compensatie na de afschaffing van de taksvrije verkoop aan boord van vliegtuigen. Krachtens een Europese richtlijn is sinds juli 1999 de taksvrije verkoop onder meer aan boord van vliegtuigen afgeschaft. De cabinepersoneelsleden ontvingen een commissie op deze verkoop en door de maatregel ondervinden zij een inkomensverlies van 5.000 tot 7.000 frank netto maandelijks. De vakbonden ondernamen verscheidene pogingen ondernomen om dit verlies te compenseren. De tegenvoorstellen van de directie vinden ze onaanvaardbaar. Nieuwe pogingen tot overleg mislukten en de directie nam eenzijdig het initiatief een compensatie van 800 frank en 1.250 frank. De bonden zijn hierover niet te spreken.
BR>
Nu in het nieuws