Anke Van dermeersch is voorlopig partijloos

Print
Anke Van dermeersch weet nog niet of ze politiek actief blijft. Ze had een gesprek met het Vlaams Blok en met Vivant, maar een beslissing om eventueel aan te sluiten heeft ze nog niet genomen. Na haar schorsing van een jaar, besliste ze dat ze geen lid kan blijven van de VLD omdat "aan dat lidmaatschap een beperking van persoonlijke vrijheden is verbonden". Anke Van dermeersch neemt het niet dat ze geen persoonlijke gesprekken mag voeren met vertegenwoordigers van andere partijen. Ze is ook van mening dat de statutaire commissie van de VLD liegt. Ze zegt dat ze - in tegenstelling tot wat de commissie beweert - niet werd gehoord in het dossier van de klacht dat ze zelf indiende tegen de Antwerpse VLD-voorzitter Ludo Van Campenhout. "Dat is nochtans statutair verplicht", zegt ze. Ze beweert op 21 maart alleen te zijn gehoord in de klacht die tegen haar werd ingediend. De nationale statutaire commissie besliste dat haar klacht tegen Van Campenhout niet gegrond was. Anke Van dermeersch had hem verweten een "mol" te zijn, die de VLD schade berokkende door onder meer belangrijke stemmentrekkers van de lijst te weren.
BR>
Nu in het nieuws