Antwerpen: BSV schiet terug op Agalev

Print
De Beweging voor Sociale Vernieuwing (BSV) neemt het niet dat haar leden en Patsy Sörensen het doelwit zijn van een aantal leidende Agalev-figuren in Antwerpen. De beweging speelt de bal van de echtscheiding tussen beiden terug naar Agalev-Antwerpen. BSV vreest dat heel de affaire een slechte zaak is voor de democratie in Antwerpen. Volgens BSV ligt de oorzaak van het opblazen van de Arm in arm-operatie bij Agalev-Antwerpen. "Ondanks onze verscheidene aanvragen om de actie Arm in arm te herhalen, nam Agalev pas na onze beslissing om alleen naar de kiezer te stappen, in een paniekreactie contact met ons op", zegt Simonne Gallis, BSV-coördinator.
BR>"Een overlegcomité moest de brokken tussen ons en Agalev-Antwerpen lijmen. Daar vernamen we dat de eerste vier en de staart van de lijst al waren gevuld. We kregen wel een blokje op de lijst aangeboden, maar wetende dat wij in '94 drie gemeenteraadsleden leverden en recht hadden op acht districtsraadsleden, was dit voor ons geen goede zaak." BSV eiste dan de vijfde en zesde plaats op. Volgens de beweging boden de onderhandelaars van Agalev, Johan Bijttebier en Hugo Van Dienderen, talrijke mogelijkheden aan, maar niet deze plekken op de lijst. "In onze naïviteit geloofden wij eerst nog in hun eerlijkheid", zegt Simonne Gallis.
"Zelfs nog tot op de vooravond van het pollcongres. Toen hebben we helaas moeten vaststellen dat zowel Hugo Van Dienderen als Johan Bijttebier plaatsen vijf en zes ambieerden. Hoe kan je nu deontologisch verklaren dat onderhandelaars in een overlegcomité dezelfde plaatsen wensen op een kieslijst als de personen waarmee je moet onderhandelen." Volgens BSV is de reactie van Agalev-Antwerpen volledig gestoeld op de weigering van stemmentrekster Patsy Sörensen om zich kandidaat te stellen bij Agalev. De reden van deze weigering is dat bij
de Agalev-leiders geen interesse zou bestaan voor de zaak van de slachtoffers van mensenhandel en de georganiseerde misdaad. Patsy Sörensen wil niet op een lijst staan voor enkel het ronselen van stemmen en het mandaat om het mandaat.
"Agalev had nooit noemenswaardige belangstelling aan de dag gelegd voor het werk dat vele BSV-leden in wijken en in een aantal bedrijven presteren", zegt Simonne Gallis. "Dus, geen aantrekkelijke plaatsen voor BSV-kandidaten. Geen herhaling van het succesvol technisch-electoraal bondgenootschap in '94. Eigen partijleden eerst, heet het bij Agalev! Dit is uiteraard het goed recht van die partij, maar het is eveneens het goed recht van BSV om daaruit de voor de hand liggende conclusie te trekken: de BSV en Patsy laten zich niet gebruiken als louter voer voor een verkiezingslijst. Zij willen hun kiezers niet bedriegen."
Nu in het nieuws