Onderzoek naar zwarte vlekken in Waddenzee

Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het Nederlandse Haren probeert te achterhalen wat de oorzaken zijn van de zwarte vlekken in de Waddenzee. Over dit natuurverschijnsel, dat zich vooral voordoet in het Duitse deel van de Waddenzee maar ook enkele keren in het Nederlandse deel is waargenomen, is eigenlijk niet meer bekend dan dat het ontstaat na strenge winters, een oostelijke wind en een snelle verhoging van de temperatuur. Volgens onderzoeker Joop Bakker ontstaan er vrijwel jaarlijks zwarte vlekken, maar dat zijn dan relatief kleine vlekken die ontstaan door ophoping of ingraving van darmwier, zeeslag en draadwier op of in de zeebodem. Zodra de afbraak van deze wieren begint en de zuurstof daardoor opraakt, ontstaan zwarte vlekken. Niet bekend is de oorzaak van de veel grotere vlekken - soms tot 35 vierkante kilometer - die in 1996 in de Duitse Waddenzee en in 1964 bij Texel voorkwamen. In beide gevallen was er sprake van een grote toename van algenbloei op de Noordzee. Vast staat dat in zwarte vlekken de zuurstofhuishouding verstoord is.

GPD

BR>