Vlaamse biotechnologen lanceren offensief

Print
Biotechnologie is een ontwikkeling die volop in opmars is en de toekomst van landbouw en geneeskunde zal veranderen. Maar in Vlaanderen, zoals elders in Europa, stuiten de biotechnologen op grote weerstanden van de publieke opinie. Dat dreigt het wetenschappelijk onderzoek te hypothekeren. "Het gaat vooral om vooroordelen en emoties die wetenschappelijk geen steek houden", zegt Jo Bury, algemeen directeur Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), een samenbundeling van de biotech-onderzoeksgroepen van de vier Vlaamse universiteiten. In totaal zijn 750 Vlaamse onderzoekers aan het VIB verbonden. Om het maatschappelijk debat in meer evenwichtige zin bij te sturen, lanceerden ze woensdag een aantal informatieprojecten.
BR>"We willen niemand een mening opdringen, alleen helpen dat men zich op basis van correcte informatie een eigen mening kan vormen", aldus directeur Bury, bijgevallen door de professoren Marc van Montagu (Gent), Herman Van den Berghe (Leuven) en door Wim De Beuckelaer van Test-Aankoop. Daartoe heeft VIB een aantal brochures gepubliceerd over diverse aspecten van biotechnologie: klonen, landbouw en voeding, geneeskunde, gentechnologie. Voor jongeren werden een lespakket en een praktische laboratoriumproef uitgewerkt, zodat leerlingen zelf kunnen experimenteren. "We willen de klemtoon vooral leggen op de praktische toepassingen", aldus de VIB-woordvoerders. "Wat kun je ermee doen? Welke toepassingsmogelijkheden zijn er? Zijn die producten wel veilig?" Andere plannen zijn de uitgave van een boek over biotechnologie en geneeskunde en over landbouw en voeding. En er is een tentoonstelling gepland over genetisch gewijzigde planten.
Info: VIB, Rijvisschestraat 120, 9052 Gent (09/244.66.11). www.vib.be

.

Nu in het nieuws