Da Vinci moet medische topkwaliteit garanderen

Print
De gemeenschappelijke exploitatie van een PET-centrum is een belangrijk teken naar de nationale overheid om het wilde aankoopgedrag van hoogtechnologische medische apparatuur een halt toe te roepen. Da Vinci komt op een neutrale plek tussen het Middelheimziekenhuis en Sint-Augustinus. De mega-samenwerking voor Da Vinci groepeert rechtstreeks dertien ziekenhuizen en moet medische topkwaliteit garanderen. Het PET-centrum krijgt een plek aan de Groenenborgerlaan en de pas aangelegde busbaan, op minder dan vijfhonderd meter van de radiotherapiecentra van Middelheim en Sint-Augustinus.
BR>De oplevering van het gebouw, dat er zal uitzien als een fors uit de kluiten gewassen villa, wordt ten vroegste volgend jaar verwacht. Tot dan zal de PET-camera in Augustinus worden opgesteld. Die is eind april operationeel. Actieve kankers verbruiken veel suiker of glucose. De PET-technologie brengt het glucoseverbruik in de verschillende weefsels in kaart. Dat gebeurt door gemerkte glucose (FDG) intraveneus in te spuiten bij de patiënt en zo het verbruik met een scan te detecteren. Dit vermijdt pijnlijke en levenskwaliteit-verminderende ingrepen als een biopsie.
Een PET-camera kost, btw inbegrepen, ongeveer 95 miljoen frank. Met de aanvragen voor de installatie voor een PET bijgerekend, beschikt België over een dertigtal apparaten. Ter vergelijking, Nederland telt er maar vier. Daar wordt onderzoek veel geconcentreerder gevoerd. Dertig apparaten overtreffen ruimschoots het beschikbare contingent aan patiënten. Zo zou Da Vinci jaarlijks tweeduizend patiënten kunnen opvangen. Daarmee wordt makkelijk het aantal patiënten dat voor een scan in aanmerking komt, gehaald. Nog een vergelijking: in Luik is er al één scan en staan er nog vier op de wachtlijst. Veel te veel voor het aantal beschikbare patiënten en dus pure naijverij en verspilzucht.
Het samenwerkingsakkoord tussen de Groep Gasthuiszusters het OCMW is mega. Bijna alle Antwerpse en alle Wase ziekenhuizen kunnen er van profiteren. "Bovendien nodigen we alle andere kankerafdelingen uit de periferie uit om bij ons onderzoek te verrichten", vertellen de intiatiefnemers, dokter Johan Vandevivere en Paul Decock, respectievelijk hoofd van de dienst Nucleaire Geneeskunde van Middelheim en Sint-Augustinus. "Hier kunnen we alle onze expertise bundelen en know-how verzamelen in plaats van versnipperd aan onderzoek te doen. Maar het hoofdmotief is puur bedrijfseconomisch. Eindelijk denkt een geneesheer eens na over de kostprijs."

.

Nu in het nieuws