Academica Katlijn Malfliet duwt Leuvense CVP-lijst

De partijen zijn volop bezig hun lijsten samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na de afstraffing die de CVP bij de nationale verkiezingen vorig jaar in juni kreeg, klinkt de roep tot vernieuwing binnen de partij steeds luider. De CVP van Leuven wil in deze een voortrekkersrol spelen. Ongeveer de helft van de kandidaten staan voor het eerst op een lijst. Dinsdagavond heeft het partijbestuur 17 bijkomende plaatsen ingevuld. Nieuwkomer Katlijn Malfliet, hoogleraar aan de KU Leuven, duwt de lijst. De CVP wil opnieuw de grootste partij van Leuven worden. 15 tot 16 zetels in de gemeenteraad is het streefdoel.

BR>"Nu het Tobback-effect grotendeels afgelopen is, moet dit kunnen", vindt voorzitter Luc Haegemans. Door de frisse wind die in de Leuvense rangen waait, hoopt de partij alvast een en ander in de hand te werken. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies is overigens de mening toegedaan dat "deze evolutie zich overal binnen de CVP zou moeten afspelen". In totaal zijn al 40 van de 43 plaatsen toegewezen. Dinsdag werden namen geplakt op wie de lijst zal duwen. Naast voorzitter Haegemans, staan ook Dirk Vansina, zoon van Fred Vansina - de man die jarenlang het bestuur in Leuven waarnam - en Katlijn Malfliet. Voor wie die academica kent, hoeft dat geen verrassing te heten. In universitaire kringen verwierf ze bekendheid als Oost-Europa- specialiste.

Verder stond ze gedurende vier jaar aan het hoofd van Pax Christi Vlaanderen en treedt ze aan de KU Leuven op als rectoraal adviseur voor het gelijke kansenbeleid. "Het werd moeilijk om nog aan de kant te blijven staan. Mijn mandaat bij Pax Christi heeft me politiek bewust gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat academici zich moeten engageren, willen ze gehoord worden. Vanuit mijn christelijke, Vlaamse overtuiging wil ik meewerken aan de vernieuwing binnen de christen-democratie. Zonder meteen een belangrijke plaats op te eisen, denk ik dat het mogelijk is om mijn stem te laten horen. Van onderuit, zoals u ziet", motiveert Malfliet haar besluit. In februari raakte al bekend dat Greetje Vandevelde, een 19-jarige studente geneeskunde, de tweede plaats op de lijst bekleedt.

Nu in het nieuws