Antwerpen: Evenwichtsoefening geslaagd

De modellijst zoals hij door de Antwerpse SP dinsdagavond laat werd afgerond, is het resultaat van een moeilijke evenwichtsoefening. Die lijkt geslaagd, want zelfs wie zijn ambitie verre van ingelost zag, geeft toe dat hij zich kan vinden in de mix van jong geweld en bekende koppen. Al zorgde dat hier en daar voor een fikse verrassing.

Wim Daeninck

BR>

Gilbert Verstraelen, schepen van Sport. Wou een topplaats, krijgt de negentiende.

"Dit is zeker geen florissante plaats", zegt Verstraelen. "Zelfs geen beschermde. Maar de filosofie van de lijst ligt me wel. We moeten nu allemaal knokken voor een mandaat. Al zou het nog logischer zijn geweest dat ook Patrick Janssens en Kathy Lindekens jongeren hadden laten voorgaan. Zij krijgen het nu wel heel makkelijk." De Antwerpse SP bouwt haar lijst op met drie 'lijsttrekkers'. Burgemeester Detiège op kop, en schepenen Verstraelen en Paul De Loose (37ste plaats) elk aan het hoofd van het lijstblok zoals dat op het elektronische kiesscherm zal verschijnen. "Ik heb me daarmee akkoord verklaard", zegt Verstraelen, "op voorwaarde dat er een kiescampagne wordt gevoerd rond Detiège, De Loose en mezelf. Wordt die belofte nog voor het Koepelcongres dat de lijst goedkeurt niet omgezet in concrete daden, dan stem ik tegen."

Robert Voorhamme, Vlaams parlementslid. Getipt voor plaats twee, krijgt de 51ste.

"Twee maanden geleden heeft het lijstvormingscomité me gevraagd of ik interesse had om eventueel schepen te worden", zegt Voorhamme. "Ik heb hun toen gewezen op het feit dat er dan een Antwerpenaar uit het parlement zou verdwijnen die de Antwerpse dossiers van nabij volgt en verdedigt. Die redenering heeft men nu blijkbaar gevolgd." Voorhamme zag naar eigen zeggen wél iets in een combinatie parlementslid-gemeenteraadslid. "Maar Detiège vond het beter dat ik in Brussel zou blijven."

Tanja Smit, gemeenteraadslid. Getipt voor plaats drie, krijgt de vijfde.

"Dit is gewoon een heel goede lijst", zegt Smit. "En de vijfde plaats is voor mij prima. Kathy Lindekens staat nu op drie en dat is, vermoed ik toch, een bekender gezicht. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat er drie vrouwen en twee jongeren bij de eerste vijf zijn."

Patrick Janssens, nationaal voorzitter. Was lijstduwer, staat nu op plaats twee.

"Omdat het lijstcomité me dat gevraagd heeft", zegt Janssens. "Twee: omdat deze lijst helemaal voldoet aan de criteria die ik had vooropgesteld: vernieuwing zonder het bestaande weg te gooien, veel vrouwen, jongeren en allochtonen. Drie: omdat dit een duidelijk signaal is dat ik me in Antwerpen politiek wil engageren. Lijstduwers zijn al te vaak partijvoorzitters die een

slalomgedrag

vertonen." Janssens op een schepenbank? "Zeker niet." Janssens als SP-fractieleider? "Zelfs dat niet. Ik wil als gemeenteraadslid gewoon een rol spelen in Antwerpen."

Wat vindt de voorzitter van de campagne Detiège/Verstraeten/De Loose? De voorzitter blijft een beetje op de vlakte. "Uiteraard moeten onze uittredende schepenen zichtbaar zijn in de campagne. Wat nog niet wil zeggen dat we geen campagne zullen voeren rond Detiège/Janssens/Lindekens."

Nu in het nieuws