Paul De Loose 'beraadt' zich over zijn politieke toekomst

Na het bekendmaken van de modellijst van de Antwerpse SP voor de gemeenteraadsverkiezingen, bleef het opvallend stil in de hoek van schepen voor Openbare Werken Paul De Loose. De 37ste plaats op de lijst lijkt niet echt een schitterend uitgangspunt om ook na 8 oktober weer een schepenambt te veroveren. Al is de filosofie van de lijst dan dat de twee uittredende schepenen dermate geplaatst zijn dat ze bovenaan het kiesscherm zullen staan, op één lijn met lijsttrekker Leona Detiège. In een persmededeling, donderdag verstuurd vanop het kabinet van Openbare Werken en niet ondertekend door de schepen, laat Hobokenaar Paul De Loose in de derde persoon weten dat 'de schepen' het eens is met die filosofie, maar dat hij tijdens de kiescampagne duidelijk in beeld wil gebracht worden als 'lijsttrekker' van een van de drie blokken waarrond de SP-lijst werd opgebouwd.

Wim Daeninck

BR>Dezelfde redenering dus die eerder al door schepen voor Sport en Onderwijs Gilbert Verstraelen werd gevoerd. Net als Verstraelen bouwt ook De Loose de nodige reserves in. Op 3 april keurt het Koepelcongres van de SP de modellijst goed. Daarvoor moet hij nog langs alle afdelingen. De Loose laat duidelijk voelen dat hij niet zinnens is om genoegen te nemen met een zoethoudertje.

Het duidelijk in beeld brengen van schepen De Loose als mede-lijsttrekker, met waardering voor gepresteerd werk, professionele inzet en doeltreffende creativiteit, dient hierbij een belangrijk en blijvend aandachtspunt te zijn

, klinkt het nogal ambtelijk. En verder:

Ondertussen en tot het ogenblik dat deze duidelijkheid er is, zal schepen De Loose zich beraden over zijn verdere politieke toekomst.

De persmededeling verwijst ook fijntjes naar de

sterke afdeling Hoboken (1200 leden)

en de steunbetuigingen die De Loose vanuit 'zijn' district al heeft gekregen.

Die steunen hem in de overtuiging zich even te bezinnen samen met enkele vrienden en Hobokense partijleden.

Een goede verstaander zou tussen deze regels kunnen lezen: komt er geen kiescampagne die De Loose en Verstraelen als mede-lijsttrekkers koppelt aan Leona Detiège, in folders en affiches, dan haakt De Loose af, en zal dat de SP in Hoboken alvast stemmen kosten.