Peter Renard SP-kandidaat in Antwerpen

Print
De SP stelt Peter Renard (40) voor als haar vernieuwingskandidaat voor de Antwerpse gemeente- en provincieraad. Renard fungeert voortaan als communicatiemedewerker bij de parlementaire fracties van de SP en de Antwerpse partij-afdeling en stopt als politiek redacteur bij Knack, waar hij sinds 1987 werkte. "Een moeilijke stap, want ik had er rustig waardig ouder kunnen worden." Voorzitter Patrick Janssens en burgemeester Leona Detiège zadelen Renard op een zware taak. Hij moet het verkiezingsprogramma in een definitieve vorm gieten en op moderne wijze herdenken. De aanwinst krijgt de tiende plek op de lijst voor de gemeenteraad, een strijdplaats. Op de kandidatenlijst voor de provincieraad prijkt hij als derde. Een verkiesbare plek, want de SP heeft nu vijf verkozenen in de provincieraad. Renard zei zelf als probleemdetector in het veld te zullen werken en een agressief communicatiebeleid te zullen voeren. Als journalist volgde Renard de Antwerpse politiek. Integratie, grootstedelijke problematiek, leefmilieu en ruimtelijke ordening behoorden tot zijn vaste onderwerpen. Tussen '83 en '87 zetelde Renard als onafhankelijke voor de VU in de Brasschaatse gemeenteraad.
BR>
Nu in het nieuws