Agalev wil plaats nemen in bestendige deputatie

Agalev kijkt met vol vertrouwen naar de provincieraadsverkiezingen in oktober. Lijsttrekster voor de provincie Mia Gys zegt dat de Agalev-fractie er klaar voor is om haar verantwoordelijkheid op te nemen. In het kiesdistrict Antwerpen wordt de lijst van Agalev getrokken door provincieraadslid Mia Gys (48). Op de tweede plaats staat haar collega in de provincie Guido Van Craen (48). De 21-jarige Tom Caals krijgt de derde plek. In het kiesdistrict Boom wordt de lijst van Agalev getrokken door René Lauwers (48) en Anne Van Put (43). Ludo Koch (54) trekt de lijst in het kiesdistrict Kapellen, gevolgd door Rita Boden (48) en Raymond Boudewijns (42).

Sacha Van Wiele

BR>Agalev benadrukt de rol van de provincie als intermediair bestuur tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten. Het is volgens de partij dan ook van belang dat het provinciaal personeelsbestand op een kwalitatieve manier wordt uitgebouwd en alle kansen krijgt om degelijk beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk te kunnen doen. "Wij vinden dat er langzamerhand genoeg provinciale infrastructuur is uitgebouwd", zegt Mia Gys. "Nu moet de invulling gebeuren. Wat is de rol van de parken? Wat is een goed cultuurbeleid? Hoe kan een provincie bijdragen aan het welzijn van al haar inwoners? Deze vragen moeten tijdens de volgende legislatuur worden beantwoord. Daarbij roepen we op tot soberheid en efficiënt gebruik van de middelen."

Nu in het nieuws