BGJG Lint legt politieke partijen wensen voor

Print
De Lintse afdeling van de BGJG wil de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober een verlanglijstje voorleggen. De partijen, die zich engageren bepaalde punten daarvan te realiseren, zullen na de verkiezingen jaarlijks met hun beloften worden geconfronteerd. Lutgart Van Rossen, bestuurslid van de BGJG, maakt deel uit van de werkgroep rond dit project: "We kunnen op 8 oktober mee bepalen welk beleid er van 2001 tot 2006 in onze gemeente gevoerd zal worden. Bij voorgaande verkiezingen hebben we als BGJG dikwijls onze verlangens aan de nieuwe bestuurders kenbaar gemaakt. Daar gebeurde echter niet veel mee. Deze keer willen we dit ook doen, maar dan op een manier dat we de politici niet zomaar een vrijgeleide geven."
BR>Bij de leden-gezinnen wordt er in de vorm van een enquête gepeild naar hun zorgen omtrent het beleid, hun verlangens en zelfs eisen i.v.m. dringende maatregelen om de kwaliteit van het leven in de gemeente te verbeteren. In een volgende fase gaat de BGJG - als pluralistische organisatie - ook andere verenigingen vragen hun leden aan het onderzoek te laten meewerken. Van Rossen: "We willen vervolgens uit de vergaarde gegevens een aantal punten puren, die we gaan voorleggen aan een 'alternatieve gemeenteraad', waarop we samen met vertegenwoordigers van die andere groeperingen tot een akkoord willen komen over concrete eisen. Deze eisen leggen we dan voor aan alle partijen, die in deze verkiezingen naar onze stemmen hengelen. We zullen hen vragen welke punten ze bereid zijn in hun programma over te nemen en zonder enig compromis op tafel te leggen bij de onderhandelingen over een nieuw bestuur. Ook als een partij in de oppositie belandt, moet ze beloven zich te engageren om die uiterst concrete punten mee te realiseren."
Daarmee zal de kous echter niet af zijn. De BGJG gaat de engagementen van de partijen voor de verkiezingen zondag openbaar maken, zodat iedere Lintenaar weet waar hij voor staat. "En na de verkiezingen zullen we het beleid van dichtbij opvolgen en jaarlijks een balans opmaken. De beloften, die zijn ingelost, maar ook wat nog op verwezenlijking wacht, gaan we jaarlijks publiek maken. Deze keer zullen loze beloften niet verstandig zijn. Dat de mensen aan de enquête meedoen, is dus zonder twijfel in hun eigen belang", licht Lutgart Van Rossen nog toe.
Nu in het nieuws