Op zoek naar sponsors

Print
TURNHOUT - Turnhout is ijverig op zoek naar levensnoodzakelijke sponsors. Of de club erin slaagt sponsors aan te trekken, zal in grote mate afhangen van het al dan niet doorgaan van het Boermans-project. Een niet nader genoemde sponsor zou bereid zijn 25 miljoen te investeren als het bouwproject wordt verwezenlijkt.
BR>Op de langdurig geblesseerden Dillens en Spiessens na, is de bank met geblesseerden helemaal leeg.

.

Nu in het nieuws