Waasmunsterse VLD polst naar mening van de burger

Print
De VLD van Waasmunster organiseert, naar het nationaal voorbeeld van enkele jaren geleden, een enquête bij de bevolking van de heidegemeente. Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 wil de plaatselijke afdeling van de liberale partij polsen naar de mening van de burger. De partij zal bij de opstelling van haar programma rekening houden met de conclusies van de vragenlijst. "We willen nagaan of de Waasmunsterse bevolking grote investeringen wil en op welke gebieden", laat eerste schepen Rik Daelman weten. "Bovendien willen we via de enquête te weten komen welke inspanningen de bevolking wil doen om deze investeringen waar te maken."
BR>In de enquête worden zowel vragen over nationale tendensen als over streekgebonden elementen opgenomen. "De enquête is opgesteld in de breedte", gaat de schepen verder. "Verschillende beleidsdomeinen komen aan bod. De items worden niet in detail behandeld, wat zeker niet wil zeggen dat we delicate onderwerpen uit de weg gaan." Onder meer de openingsuren van de administratieve gemeentediensten, de ruimte voor industrie en de positie van bejaarden in de maatschappij komen in de vragenlijst aan bod. Veiligheid en de aanwezigheid van politie in het straatbeeld worden apart behandeld. Er is ook een rubriek over de informatieverstrekking in de Wase gemeente.
Begin volgende week wordt de vragenlijst verdeeld. "De enquête wordt in 4.300 postbussen gestoken", aldus Dirk Daelman. "Het is natuurlijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen aan deelnemen. Een respons van tien procent zou schitterend zijn. Want de conclusies moeten representatief zijn voor de Waasmunsterse bevolking." Vraag is of tien procent van de Waasmunsteraars zijn formulier zal indienen. "De enquête zal ons in elk geval een idee geven van wat er in de gemeente leeft. Het is ook niet zo dat de VLD het reilen en zeilen in Waasmunster niet kent. We maken al zes jaar deel uit van het bestuur", besluit Daelman.

.

Nu in het nieuws