Aarschotse VU kruipt onder vleugels van CVP vandaan

De Aarschotse Volksunie komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dan toch op met een eigen lijst. De onderhandelingen met de VLD hebben niet opgeleverd wat de VU hoopte te bereiken. Voorts breekt de partij ook definitief met de CVP. "We hebben met de VLD gepraat over een gezamenlijke lijst waar we toch duidelijk als VU naar voor zouden komen. Ons voorstel om als gemeenschappelijke naam Gemeentebelangen of beter nog VLD-VU voor de lijst te nemen, heeft de VLD niet aanvaard. De liberalen willen als VLD opkomen, gezien het nationale succes bij de voorbije parlementsverkiezingen", zegt VU-woordvoerder Sim Verbruggen.

Koen Huybens

BR>"We mochten wel de vier laatste plaatsen van de VLD-lijst innemen. Ook die van lijstduwer. Maar dat betekent een profilering als VLD'er en dat kunnen we niet naar onze achterban vertalen." Die achterban heeft het moeilijk met de manier waarop de VU in het Aarschotse politieke wereldje werkt. De partij kwam bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op onder CVP-vlag. Ook toen was in de naamgeving geen sprake van VU. De Volksunie wil geen tweede keer in de anonimiteit verdwijnen. "Mochten we nu weer zonder eigen identiteit op een andere lijst verschijnen, dan kan je bijna zeker stellen dat de mensen de partij niet meer ernstig nemen. De ene keer ben je CVP'er, de andere keer VLD'er, terwijl je toch het eigen gedachtegoed naar voor wil brengen. Dat kan niet onder een vreemde vlag", zegt Sim Verbruggen.

De VU houdt aan het CVP-avontuur van de nog lopende legislatuur geen goede herinneringen over. Volgens Sim Verbruggen heeft de VU geen eerlijke kansen gehad om actief aan het beleid mee te werken. "Zoiets willen we nu vermijden. Hoewel we zelf vragende partij zijn geweest, was enige hoffelijkheid voor het VU-programma toch mooi geweest. Ook nu hebben we zelf contact gezocht met de VLD. Maar vermits we niet met een eigen identiteit naar buiten kunnen treden, zien we af van verdere onderhandelingen en komen we op met een eigen VU-lijst", besluit Sim Verbruggen.

Nu in het nieuws