Domeinnamen delen

Het Nederlandse bedrijfje NL-Plaza Nederland introduceert een nieuw begrip in de Internetwereld:

domainsharing

oftewel domein delen. Wat dat precies inhoudt, is het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Als je een bedrijfje hebt en iedereen in het dorp kent je als 'Jansen', dan is het uiteraard het makkelijkst als je je website zou kunnen neerzetten op www.janssen.be. Maar zulke voor de hand liggende domeinnamen zijn natuurlijk al lang eigendom van iemand anders. Als er ergens al een Jansen zo'n adres heeft geregistreerd, dan hebben alle naamgenoten het nakijken. Of toch niet?

BR>Niet als het aan NL-Plaza ligt. Het bedrijfje registreert sinds enige tijd bijzondere domeinnamen om ze - voor een beperkt bedrag - te laten gebruiken door een heleboel verenigingen of ondernemingen. Enkele voorbeelden zijn beursadviseurs.nl, kopieerservice.nl en schaakvereniging.nl. Elke geïnteresseerde kan op basis van die gemeenschappelijke namen een zogenaamd

derde-niveaudomeinnaam

krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een naam als amsterdamse.schaakvereniging.nl.

Het derde niveau, dus het eerste woord in het adres, kan door veel clubs, instellingen of bedrijven met hun eigen naam worden ingevuld. Het domein wordt op die manier dus door velen gedeeld. Wat NL-Plaza nederland betreft, hoeft het idee niet op te houden bij de Nederlandse landsgrens. Wanneer België op de kar springt, blijft nog even een vraagteken.

http://www.domeinplaza.nl

Vastgoed

Jobs in de regio