Lokerse groenen trekken met nieuw bloed naar verkiezingen

De strijd om de gunst van de kiezer komt duidelijk op gang. Ook de groenen wagen hun kans en pakken uit met een lijst met nieuwe namen en een vernieuwend programma. De 47-jarige gynaecologe Marleen Temmerman trekt de lijst. Zij werkte in Kenia en is hoogleraar aan de Gentse Universiteit en hoofd van de afdeling verloskunde van het UZ Gent.

Dirk Van Reusel

BR>Nummer twee is Stefaan Segaert, 29 jaar en coördinator van een jeugdhuis in Sint-Niklaas. De derde plaats wordt bezet door Khalid El Boutaibe, een 26-jarige jongeman van Marokkaanse origine. Hij maakt zich zorgen over de afstand tussen de allochtone en autochtone Lokeraars.

Op nummer vier komt Ingeborg Pauwels, regieassistente van beroep, maar sinds ze drie kinderen heeft voltijdse huisvrouw. De vijfde naam die vastligt is die van Bart Roels. Deze 35-jarige landbouwingenieur geeft les aan het Sint-Lodewijkscollege, is lid van Greenpeace en actief binnen de vzw Natuurreservaten. Agalev trekt met die top vijf duidelijk de kaart van de vernieuwing in de Lokerse politiek.

Allround

Wat het programma betreft, ontpopt Agalev zich als een allroundpartij, waarin naast milieu ook aandacht gaat naar jeugd, cultuur, verkeer, veiligheid, ruimtelijke ordening en integratie. Agalev kiest niet voor slogantaal, maar stelt duidelijk dat de samenlevingsvragen niet eenvoudig zijn en de antwoorden complex.

Toch schuift de partij al enkele concrete punten naar voor. Het nuloverlastproject moet worden stopgezet. De evaluatie en de sturing van de politie wil Agalev toevertrouwen aan de gemeenteraad. In de woonkernen wil de partij snelheidsbeperkingen tot 30 kilometer per uur invoeren.

Verder moet er volgens de groenen een moratorium komen op het aansnijden van open ruimte. De natuurgebieden moeten worden uitgebreid. Nog volgens de partij moet de stad biologische land- en tuinbouw stimuleren en werk maken van de sanering van vervuilde gronden. Tot slot stelt Agalev dat jongeren recht hebben op respect, huisvesting, spel, ontspanning en autonomie.