Strijd om Vlaamse baggeraars nog niet beslecht

De Vlaamse baggergroep DEME sloeg donderdagavond de Nederlandse overnamestormloop af door niets te beslissen. Vrijdagochtend reeds haastte DEME zich om het personeel hierover in te lichten. Na afloop van een extra-ondernemingsraad in Gent bleven de vakbonden niettemin met een wrang gevoel. Eén slag is gewonnen, de oorlog zeker niet.

Paul Verbraeken

BR>"Het zou grenzeloos naïef zijn om te denken dat de baggeroorlog gestreden is", merkte het ABVV op na afloop van de uitgebreide ondernemingsraad in het Gentse Holiday Inn-hotel. Bondsafgevaardigden en -secretarissen kregen er te horen dat DEME zowel het bod van Boskalis als HBG had afgewezen en voorlopig alleen blijft. Zoveel is nochtans duidelijk: DEME kon niet op de aanzoeken ingaan omdat de DEME-aandeelhouders zelf hierover klinkende ruzie hadden.

Ackermans & van Haaren (39%) was voorstander van een samengaan met Hollandsche Beton Groep (HBG). Het West-Vlaamse Decloedt (18%) flirtte inmiddels al met het opdringerige Boskalis. Het meer naar het zuiden kijkende CFE (39%) stond per definitie huiverig tegen al wat van boven de Moerdijk kwam en de GIMV (4%) telde reeds haar winsten uit. "Geen enkel project kon unanimiteit krijgen", heette het zedig in een persmededeling.

Tussenstap

ACV en ABVV vinden het in die context best dat DEME "niet gekozen heeft voor een financiële oplossing, maar een industriële oplossing wil waarbij Vlaamse verankering en tewerkstelling afwegingselementen zijn en blijven". Het ABVV maakt zich echter geen begoochelingen: dit is maar een tussenstap, de oorlog is niet voorbij.

"Voor ons, vakbonden, telt de werkgelegenheid. Die is voor de komende jaren ongetwijfeld gegarandeerd", merkt Luc Van Dessel (ACV) op. "Het is zelfs alle hens aan dek om de opdrachten aan te kunnen, zodat de concurrenten tijdelijk collega's worden. Het werkvolume voor de baggeraars is momenteel reusachtig. Alleen reeds in Azië is DEME betrokken bij een orderboek van meer dan 250 miljard frank Voor dit jaar wordt een winst van 1,6 miljard frank verwacht. In die omstandigheden zijn alle baggeraars op zoek naar schaalvergroting."

"Wij vrezen echter dat als dat werkvolume over enkele jaren zal inzakken, er overcapaciteit zal zijn. Als het dan tot herschikkingen komt en de beslissingscentra naar Nederland zijn verschoven, zouden wij wel eens de dupe kunnen zijn. Daarom hebben wij liever dat DEME Vlaams verankerd blijft: het beslissingscentrum blijft doorgaans daar waar ook het geld zit."

"Anderzijds weten wij natuurlijk dat 'nu geen beslissing nemen', interessant is voor de aandeelhouders. DEME zegt nu te kiezen voor een 'industriële oplossing' en het bedrijf dus Vlaams te houden. Wij hopen dat het geen woorden zullen zijn, wel daden. Wij hopen dat de aandeelhouders niet voor onmiddellijk geldgewin zullen kiezen."

Boskalis blijft lastige aanbidder

Het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis heeft vrijdag zo'n 25,6 miljard frank geboden op het bouwconcern Hollandsche Beton Groep HBG.

Op basis van de slotkoers van donderdag waardeert dit bod elk gewoon aandeel HBG op 40,92 gulden (748 frank).

Het bod houdt een premie in van 69% vergeleken met de slotkoers op 23 februari, toen Boskalis voor het eerst over een overname van HBG ging praten.

Boskalis-topman R. van Gelder meent dat een samengaan "een unieke kans biedt een krachtig internationaal concern te vormen" met een "forse marktpositie" en een "sterke kapitaalbasis".

HBG blijft zich met hand en tand verzetten. Het bouwconcern daagt Boskalis voor de rechter. Beleggerskringen beginnen zich inmiddels te roeren en verklaren zich niet akkoord met de HBG-strategie. Zij lieten al weten dat 'de aandeelhouders van HBG zich over het bod moeten kunnen uitspreken'.

Nu in het nieuws