Agalev pookt stemming tegen Ward Beysen op

De voordracht van Ward Beysen als voorzitter van de Antwerpse hogeschool zorgt voor beroering. Nadat in het weekeinde bekenden uit de academische wereld zoals Jaap Kruithof, Robert Groslot en Dora van der Groen hun afkeer van de VLD-politicus hadden laten blijken, verzet nu ook Agalev regio Antwerpen zich tegen de nakende benoeming. "Beysen is de man die in de Antwerpse gemeenteraad een voorstelling van het Toneelhuis kraakt en die niet blijkt te hebben gezien. Agalev vreest dat hij als hogeschoolvoorzitter op dezelfde grondige manier zijn dossiers zal voorbereiden en dat kan niet. De studenten en docenten van de hogeschool verdienen meer kwaliteit", aldus fractieleidster in de gemeenteraad Chantal Pauwels en politiek secretaris Hugo Van Dienderen.

Frank Heirman

BR>"Kunstopleidingen hebben openheid nodig en een ruime blik. Beysen beschikt daar niet over", aldus de Agalev'ers. Ludo Van Campenhout, voorzitter VLD-Antwerpen, ziet in de aanklacht van de groene partij een revanche. "Agalev neemt wraak voor de zware aanvallen die Ward Beysen in de Antwerpse gemeenteraad ondernam tegen het beleid van Mieke Vogels. We leven nu al in de verkiezingssfeer, maar laat ons toch sereen blijven. Kinsbergen was een uitstekend voorzitter van de Antwerpse hogeschool en Beysen bezit het juiste profiel om die taak even goed te vervullen. Zijn politiek verleden is niet relevant voor de post." De Antwerpse CVP-voorzitter Patrick Van der Straeten vindt dat Beysen moet worden beoordeeld door de bevoegde instanties van de hogeschool en wil in deze zaak geen politieke kruistocht tegen zijn persoon. Ook SP-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Marcel Bartholomeeussen vindt het niet zijn opdracht en ook niet opportuun om een hetze te starten.

Nu in het nieuws