ID blijft in twee kampen verdeeld

De plooien tussen VU en ID zijn in Antwerpen nog lang niet gladgestreken. Integendeel, woordvoerster Mieke Uitterlinden blijft erbij dat ID21 in Antwerpen op 8 oktober niet samen met de VU naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. "Dit is helemaal geen

solo slim

van mij of een krampachtige uiting van mijn ambities", benadrukt Uitterlinden. "Er staat een hele groep achter mij." Toch horen we een ander verhaal bij een andere vleugel van ID21. Filip Deleu is zo iemand. Hij betreurt de hele heisa. "ID 21 is een beweging die staat voor vernieuwing en integriteit. En dan krijgen we een circus van oude politiek voorgeschoteld. Dit is vooral een kwestie van respect, ook voor oudere VU'ers. ID21 is nog maar anderhalf jaar bezig! We moeten vegen voor eigen deur", aldus Deleu.

Wim Wilri

BR>"Wie de zaak beduvelt, speelt niet meer mee. Wat ons betreft gaat ID wél hand in hand met de VU naar de verkiezingen. De enige zinvolle mogelijkheid blijft de alliantie. Uitterlinden moet zelf haar conclusies maar trekken." Toch blijft Mieke Uitterlinden volhouden dat er geen tweedracht is in het Antwerpse ID-kamp. "Als die er wel is, wil ik ze graag leren kennen. De ID-mensen van het

arrondissement

mogen zeggen wat ze willen, in de

stad

Antwerpen komen we niet samen met de VU op." Volgende week gaan Uitterlinden en ID-Antwerpen met nationaal woordvoerder Flor Van Noppen om de tafel zitten. In de hoop alles rustig uit te praten.