Kun je kandidaat zijn in district en gemeente?

Het staat nog altijd niet officieel vast dat iemand kandidaat kan zijn op de lijst voor de districtsraad én op die voor de gemeenteraad. Dat meldt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL). Tot nu toe gingen de Antwerpse politici en specialisten van de decentralisatie er vanuit dat iemand op beide lijsten kandidaat kon zijn. Als hij of zij op beide lijsten werd verkozen, moest er wel een keuze worden gemaakt want zetelen in gemeenteraad én districtsraad mag zeker niet. Zo kondigde CVP'er Ludo De Ranter aan dat hij lijsttrekker zal worden in het district Hoboken, naast een vijfde plaats op de lijst voor de gemeenteraad.

Kurt Tuerlinckx - Roger Van Houtte

BR>Zo zeker blijkt dit allemaal niet te zijn. De juristen op Binnenlandse Zaken melden dat de wetgeving hierover onduidelijk is. De zaak wordt nog altijd onderzocht en minister Duquesne zal een van de weken de knoop doorhakken. De lijstvorming in bepaalde districten lijkt dan ook voorbarig. Ook de geruchten dat iemand in meer dan één district kan opkomen, worden formeel ontkend. Een kandidaat voor de gemeenteraad mag in gelijk welk district wonen, een kandidaat voor de districtsraad moet in dat district wonen. In Antwerpen is men er steeds vanuit gegaan dat men zowel op gemeenteraads- als districtsniveau kon kandideren, maar dat de kandidaat een keuze moet maken als hij in beide raden is verkozen. Schepen van Decentralisatie Bruno Peeters (CVP) verwijst naar de gemandateerde onderhandelaars die destijds de wet hebben gemaakt.

"In de geest van die groep leefde de overtuiging dat iemand op beide niveaus kandidaat mocht zijn. Trouwens, nergens in de wet staat dat dit verboden zou zijn", zegt hij. Ook bij de wetgevende verkiezingen kan iemand kandidaat zijn op verschillende lijsten. Een bekend voorbeeld: Guy Verhofstadt was kandidaat voor de Senaat en tegelijk voor het Vlaams parlement in Antwerpen. Hij was op beide lijsten verkozen.

Schepen Peeters vol vertrouwen

Woensdagnamiddag was er nog een belangrijke ontmoeting tussen een Antwerpse administratieve delegatie en de administratie van het Vlaams gewest.

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens (VU) had midden februari de decentralisatie en de rechtstreekse verkiezing van districtsraden principieel goedgekeurd, maar voorbehoud gemaakt op enkele tekstpassages. Het ging vooral over een preciezere afbakening van de bevoegdheden en de criteria (inwoners, wegen, jongeren, senioren, kansarmoede, enz.) voor de dotaties aan de districten.

Schepen Bruno Peeters zei dat de verduidelijkingen nu voor iedereen aanvaardbaar zijn en dat hij vol vertrouwen naar het college en de gemeenteraad kan gaan. Het is niet zeker dat het college vandaag al een beslissing neemt, omdat er nogal wat schepenen afwezig zijn. De aangepaste teksten - het gaat volgens schepen Peeters eigenlijk alleen maar om herformuleringen - moeten in elk geval worden goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 maart.

Nu in het nieuws