Personeel van spook niet meer tevreden

Print
Het artistiek en technisch personeel van The Phantom of the Opera uitte in een open brief zijn ongenoegen over de gang van zaken achter de schermen van de musical. Die eindigt op 2 juli 2000 definitief. Sommige castleden, musici en technici voelen zich in hun werkzekerheid bedreigd.
BR>"Wij zijn ervan overtuigd dat er in het Nederlandstalige gebied genoeg talent aanwezig is om samen met de huidige groep artiesten, behalve dan degenen die afhaken, een tweede Phantom-seizoen kwalitatief hoogstaand in te gaan", luidt het in de brief.
Volgens het personeel heeft producent Geert Allaert van Music Hall altijd laten horen dat hij een tweede seizoen wilde ingaan. "Daaruit volgt dat het grootste deel van de mensen de illusie had twee seizoenen onder de pannen te zijn. De laattijdige kennisgeving van de annulering van het tweede seizoen zorgt nu voor tientallen werkloze zangers, musici en technici."
De brief levert zelfs historische kritiek: "De audities vonden plaats in februari 1999, dit voor een voorstelling die 24 oktober van datzelfde jaar in première moest gaan. Als er één jaar vooraf begonnen was, had men een volledig Nederlandstalige cast kunnen samenstellen."
Er wordt geëindigd met een bittere uitspraak: "Music Hall heeft één intriest record behaald: de kortst lopende Phantom-productie ter wereld."

Ontgoocheling


Geert Allaert toonde zich verrast door deze reactie. "Vooral omdat ik woensdag pas een bespreking heb met de verantwoordelijke van de cast. Ik begrijp dat bepaalde mensen ontgoocheld zijn. We maken schitterende voorstellingen, met telkens opnieuw staande ovaties. Alleen, een tweede seizoen wilden we niet starten omwille van financiële- en marketingredenen. Als we in september zouden hernemen, kost dit 10 miljoen. Nieuwe audities gooien daar nog eens 10 miljoen bovenop."
Volgens Allaert heeft hij nooit de hoop gewekt voor een volgende seizoen. "Alles wat ik weet is dat iedereen een contract heeft lopen tot 2 juli. Ik dacht er goed aan te doen om de mensen vroeg op de hoogte te brengen van onze beslissing. In februari wisten ze hoe laat het was, en dat was vooraf de afspraak."

Nu in het nieuws