Binnentankers varen weer

De drie kleine binnentankers die aan de kant waren gaan liggen omdat ze door de hogere olieprijzen niet langer rendabel konden varen, zijn het met bevrachter Plouvier eens geworden over een gasolietoeslag van 12 frank per (vervoerde) ton. De tankers zijn actief in het vervoer van stookolie naar de Samber. Zij worden extra getroffen door de dure olie omdat zij hun lading moeten warm houden, wat hun brandstofverbruik meer dan verdubbelt.
BR>Op de Samber werd tot dusver enkel Glaverbel als klant niet bevoorraad. De drie schippers dringen nu aan op een gesprek met dat bedrijf, of op inzage in de vervoerscontracten. Er zijn immers aanwijzingen dat bevrachter Plouvier meer in zijn zak steekt dan de wettelijk toegelaten commissie van 10%.

Nu in het nieuws