Antwerpen spoort EU-onderdanen aan naar stembus te gaan

De stad Antwerpen zal een informatiecampagne opstarten om

eurovreemdelingen

aan te moedigen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen naar het stemlokaal te trekken. Op 8 oktober mogen onderdanen van de Europese Unie, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, voor de eerste maal hun stem uitbrengen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Arne Van Staeyen

BR>Het college vindt het belangrijk dat EU-onderdanen, ouder dan achttien, van dit democratisch recht gebruik kunnen maken als volwaardige burgers van deze stad. "Het gaat immers om een belangrijke, maar nog onvolledige uitbreiding van het democratische draagvlak van het lokale bestuur", verklaart schepen van Bevolking, Dirk Geldof (Agalev).

In mei krijgen alle betrokken burgers een informatiebrief toegestuurd, vergezeld van een inschrijvingsformulier. Tot uiterlijk 31 juli kunnen eurovreemdelingen een aanvraag indienen om deel te nemen aan de verkiezingen. Nadien volgen nog artikels in

De Antwerpenaar

en in juni wordt een folder uitgegeven om de EU-onderdanen in Antwerpen voor de verkiezingen te sensibiliseren.

Alvast één Nederlander, René Los, levensgezel van auteur Tom Lanoye, maakt van de nieuwe regeling dankbaar gebruik. Hij komt op voor Agalev en ambieert een plekje in de gemeenteraad.

Nu in het nieuws