Beta-carotenen en vitamine E beschermen afdoend tegen UV-stralen

Duitse onderzoekrs hebben vastgesteld dat een regime op basis van beta-carotenen en vitamien E een afdoend middel vormt tegen huidaandoeningen die veroorzaakt worden door blootstelling aan zonlicht. Het jongste nummer van de "American Journal of Clinical Nutrition" stelt dat het Duitse onderzoek één van de diepgaandste is die ooit werden verricht over de gevolgen van betacarotenen. De onderzoekers volgden het verloop van de "brandwonden" veroorzaakt bij 22 personen die aan UV-stralen werden blootgesteld.

BR>Gebleken is dat de "brandwonden" 29 pct minder waren bij personen die een beta-carotenenkuur van 8 weken hadden gevolgd. De gevolgen van de blootstelling aan UV-stralen waren nog minder erg indien naast de beta-carotenen ook vitamine E werd ingenomen. Indien de kuur gedurende 12 weken werd gevolgd dan waren de gevolgen van de blootstelling aan UV-stralen nog minder erg. Dat deed onderzoekers ertoe deed besluiten dat de duur van de kuur meer gunstige invloed heeft dan de toegediende doses beta-carotenen en vitamine E.