Antwerpen: In de voetsporen van Frans en Hugo

Op de Antwerpse VLD-modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen speelt de liberale partij prominent de kaart van Dirk Grootjans en Hans Coveliers. Advocaat Grootjans wordt op de derde plaats gezet, dokter Coveliers is vijfde. Beide zijn zonen van bekende liberale politici: het overleden boegbeeld Frans Grootjans en volksvertegenwoordiger Hugo Coveliers. Namen die iedere Antwerpenaar kent. Een vergelijkende babbel met de

Axel Merckxen

van de politiek.

Wim Wilri en Wim Daeninck

BR>

1.Waarom doet u mee aan de gemeenteraadsverkiezingen?2.Had u al langer politieke ambities?3.U bent de zoon van een gerespecteerd politicus. Is het moeilijk om die schoenen te vullen?4.Eens verkozen, welk beleid wil u dan voeren? 5.U staat beroepsgewijs hoog op de sociale ladder. Weet u eigenlijk wel wat er leeft in de Seefhoek?6.Hoeveel kost een groot wit gesneden brood?

Hans Coveliers (28)

1."Als geneesheer-specialist in opleiding kom ik veel met mensen en hun problemen in contact. Op de spoedafdeling van het Middelaresziekenhuis hoor je vaak schrijnende verhalen. Ik ben ingegaan op dit aanbod, omdat het mij met hart en ziel interesseert. Bovendien word ik binnenkort voorzitter van Jong-VLD."

2."Bij vader thuis zijn we altijd al bezig geweest met politiek. Ik wil het nu zelf graag eens proberen. Als mijn politieke avontuur mislukt, heb ik me niet te verwijten dat ik het nooit heb geprobeerd. Ik wil over vijftien jaar niet bij de klagers gaan zitten, zonder zelf actief te hebben getracht het beleid te veranderen."

3."Ik trek me daar niet teveel van aan. Dat ik de zoon van een bekende vader ben, maak ik overal mee. Dat heeft voor- en nadelen. Mensen onthouden makkelijk je naam, maar men vormt al snel een mening over je persoontje. Nee, ik laat me niet door de bekendheid van mijn vader leiden of beïnvloeden."

4."In Antwerpen zijn veel beleidsaspecten die me interesseren. Het OCMW, omdat ik daar ook professioneel mee bezig ben. Mijn vader bekijkt de hervorming van justitie en politie nationaal. Dat wil ik regionaal in de gemeenteraad toetsen. Antwerpen wordt immers een proefproject bij de politiehervorming. Ook stadshernieuwing is belangrijk, we moeten jongeren graag in de stad komen laten wonen. Antwerpen moet bruisend worden gemaakt, en daarvoor moeten we de toeristen blijven aantrekken. Een ambt als schepen van Toerisme zie ik wel zitten (lacht)."

5."Natuurlijk weet ik wat er leeft in de Seefhoek. Ik heb twee maanden lang stage gelopen in het Stuivenbergziekenhuis! Oudere Antwerpenaars voelen zich niet meer thuis in deze wijk. Daar moet en zal ook iets aan gedaan worden. Premier Verhofstadt belooft financiële middelen vrij te maken om aan dit stadsdeel de nodige positieve impulsen te geven."

6."Euh, 55 frank... Zit ik juist?"

Dirk Grootjans (49)

1."Mijn antwoord is vrij simpel. Het is me nu voor het eerst gevraagd om op te komen. Veel kennissen en vrienden vonden dat ik dit moest doen. Het is vooral mijn bedoeling om op 8 oktober zoveel mogelijk mensen op de VLD te doen stemmen. Het verbaasde me wel dat het VLD-bestuur me nu meteen op de derde plaats zet."

2."Integendeel. Ik heb tijdens mijn jeugd m'n vader heel veel gemist. Hij had nooit tijd voor zijn gezin, was altijd met de politiek bezig. Dat wou ik mijn kinderen niet aandoen. Maar na zijn overlijden is er een kentering ontstaan. Vanaf dan ben ik naar alle VLD-activiteiten beginnen gaan. Een signaal voor het partijbestuur om me te vragen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen."

3."Dat is ook een voorname reden waarom ik nooit de ambitie heb gehad aan zijn zijde te gaan staan tijdens zijn politieke loopbaan. De politieke kwaliteiten van mijn vader heb ik niet geërfd. Maar ik wil me nu wel zo snel mogelijk inwerken. Dit weekeinde nog was er in Antwerpen een nationaal VLD-congres. Daar werd de blauwdruk gelegd. Ik zal verder bouwen op de daar uitgetekende krachtlijnen."

4."De Antwerpenaar is het beu dat sommige stadsdelen verloederen, verkrotten. Dat creërt een ongenoegen bij de fiere chauvinist die de Antwerpenaar is. Ook aan de criminaliteit moet dringend iets worden gedaan. De Scheldestad kan als proefproject voor de politiehervorming aantonen dat de wil daarvoor bestaat. Maar geef me nog wat tijd om mijn beleidsthema's uit te dokteren. Ik heb me tot nu toe uitsluitend bezig gehouden met de advocatuur. Ambities als schepen heb ik niet, ik heb geen eisen te stellen."

5."Natuurlijk ken ik Antwerpen. Ik ben hier geboren en getogen. Voor een diepgaande analyse van de concrete problemen in de verschillende stadswijken vind ik het nu te vroeg. Ik ben het gewoon om eerst voor mijn dossiers grondig voor te bereiden alvorens uitspraken te doen."

6."(kordaat) 55 frank. Ik herinner me dat een journalist ooit hetzelfde vroeg aan premier Dehaene."

"En straks weer schepenen waar geen kat op stemde"

"Hallo! Wat wil je weten?" Anke Van dermeersch is verrassend vrolijk voor iemand die haar politieke ambities zonet (tijdelijk?) heeft begraven. Het lijstvormingscomité van de Antwerpse VLD bood haar de tiende plaats. Anke bedankte. "Ja zeg, dat wisten ze toch op voorhand", zegt Anke Van dermeersch. "Dinsdag belde Karel De Gucht

(nationaal VLD-voorzitter, nvdr)

me op. Of ik tevreden zou zijn met een tiende plaats.

Awel merci

. Als dat alles was, dan hoefde het voor mij niet." De Antwerpse advocate had eerder gezegd dat ze de eerste vrouwenplaats op de lijst wou. Die gaat naar de nagelnieuwe schepen Ann Coolsaet, op de tweede stek na lijsttrekker Leo Delwaide.

"Aan De Gucht zei ik gisteren nog dat ik genoegen kon nemen met een plaats als tweede of derde vrouw op de lijst, op voorwaarde dat de schepenambten zouden verdeeld worden op basis van het aantal voorkeurstemmen. Dát zou pas democratisch geweest zijn van een partij die de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters propageert. Maar

oei-oei

, dat kon niet. 'Geen sprake van', zei De Gucht, 'dat gaat in tegen de Antwerpse traditie'." Volgens Van dermeersch een staaltje oude politieke cultuur. "Nu hebben ze een lijst met de zoontjes van

(ze refereert aan Dirk Grootjans en Hans Coveliers, red.)

. En straks krijgen we weer schepenen waar geen kat voor heeft gestemd."

Ze gaat zich nu toeleggen op haar advocatenpraktijk. Maar de politieke bacterie woekert voort. "Ambities zat, hoor. Maar nog geen concrete plannen. Of zal ik met een eigen lijst opkomen, samen met al mijn vriendinnen-mannequins? Da's een grapje hoor. Voor je het weet, nemen ze dat weer serieus. Alhoewel, misschien zouden we nog winnen ook." (lacht)

"De partij beloofde mij een zitje als schepen"

"Ik ben zwaar ontgoocheld. Niet in mijn partij, maar in bepaalde mensen die me beloftes hebben gedaan die ze nu niet nakomen." Marleen De Backer komt niet meer voor op de VLD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een paar weken geleden stond ze nog op de derde plaats, nu nergens meer. De Backer (36) mocht die derde plaats behouden, maar haakte af. Waarom? "Ik wou oorspronkelijk helemaal niet opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen, want dan zou ik de districtsraadslijst niet meer kunnen trekken." De Backer is momenteel VLD-fractieleider in die raad. "Ik wou de eerste plaats op de provincieraadslijst. Niet om bestendig afgevaardigde te worden, wel om eindelijk eens een vrouwelijke lijsttrekker te hebben."

Het partijbestuur praatte op haar in. Ze kreeg de belofte dat, als de VLD nog in de coalitie zou zitten, ze dan schepen zou worden. "Zo zou ik de Deurnese belangen in het stadhuis hebben kunnen verdedigen. Want die gaan voor alles. Tot maandagvoormiddag stond ik op de tweede plaats op de lijst, achter Delwaide. Maandagavond bleek dat Ann Coolsaet die kreeg, en ik op drie stond. Geen zicht meer op een schepenschap, en dus hoefde het voor mij niet meer." Toen bleek dat niet zij, maar Luc Bungeneers de plaats van André Gantman zou innemen aan de kop van de provincieraadslijst, koos ze voluit voor het VLD-lijsttrekkerschap in Deurne.

"Ik heb niet echt de waardering gekregen waarop ik, na twintig jaar loyaal werken voor de partij, had gehoopt. Ann Coolsaet en Luc Bungeneers zijn mensen met een grote verdienste. Ze werken ook hard. Maar ik lijk er steeds weer naast te vallen."

Marleen De Backer heeft nog een "kleine bemerking" bij de VLD-lijst. "De eerste zes kandidaten komen uit het district Antwerpen. En de eerste vijf kandidaten zijn advocaten."