Anke is welkom bij Vlaams Blok

De Antwerpse advocate Anke Van dermeersch heeft haar politieke ambities niet opgegeven, nu ze een plaats op de lijst van de Antwerpse VLD voor de gemeenteraads- verkiezingen van 8 oktober heeft geweigerd. Voorlopig blijft ze bij de VLD, maar ze sluit niet uit, dat ze naar een andere partij stapt. Ook het Vlaams Blok is niet uitgesloten. Van dermeersch weigerde de tiende plaats, die haar op de Antwerpse VLD-lijst was aangeboden, omdat de partij haar niet de garantie wilde geven dat ze een schepenambt zou krijgen, als ze daarvoor "rechtstreeks verkozen" zou worden, d.w.z. meer voorkeurstemmen zou behalen dan de andere gegadigden.

BR>In interviews zei ze, dat ze voor die tiende plaats "feestelijk heeft bedankt". "Als dat alles was, hoefde het voor mij niet meer". Ze noemde de VLD "ondemocratisch". Terwijl de partij wel ijvert voor de rechtstreekse verkiezing van burgemeesters, weigert ze de schepenen rechtstreeks te laten verkiezen, aldus de voormalige Miss België. Van dermeersch zei, dat ze nog steeds politieke ambities koestert. Voorlopig blijft ze nog bij de VLD, maar ze sluit niet uit dat ze naar een andere partij stapt. Ook een overstap naar het Vlaams Blok sluit ze niet uit. Maar, zo voegde ze daaraan toe, "ik ken de standpunten van het Vlaams Blok niet voldoende".

Onlangs werd de advocate door partijvoorzitter Karel De Gucht op de vingers getikt, omdat ze had gepleit voor gesprekken met het Blok en doorbreking van het cordon sanitaire. Het Vlaams Blok zou te kennen hebben gegeven, dat Van dermeersch daar welkom is. Ze zou ook gevraagd zijn toe te treden tot de nieuwe partij Algemeen Belang Centraal (ABC), die zopas is opgericht door Willy Vermeulen, voormalig topman van het Hoog Comité voor Toezicht.

Nu in het nieuws