"Tijd om iets op te bouwen"

Hugo Beullens voelt zich goed bij Racing Mechelen

Geert Van den Sande

BR>

MECHELEN -

Racing is een club die een gezond beleid hoog in het vaandel draagt. Wie deze

filosofie der correctheid

aanhangt, is gedoemd om naar lagere regionen te verhuizen. De buiteling van eerste naar derde dient in die zin geïnterpreteerd te worden. In deze positie heb je twee mogelijkheden. Of je begint aan een financiële

kamikazevlucht

, of je bewaart het overzicht en roeit met de riemen die je hebt. De traditierijke club uit Mechelen opteerde voor het tweede en ging zich meer en meer toeleggen op de uitbouw van de toen al bejubelde jeugdwerking.

Racing Mechelen

Een spilfiguur bij het uitstippelen van deze koers werd Hugo Beullens.

Wie het palmares van Beullens in ogenschouw neemt, begrijpt onmiddellijk dat Racing zeer blij mag zijn te kunnen rekenen op de kennis en het instinct van het aimabele voetbalbeest uit het Leuvense.

Al vierentwintig jaar is Beullens actief in het onstuimige voetbalwereldje. Hij begon zijn carrière bij Stade Leuven waar hij de opgang van eerste provinciale naar tweede klasse mocht meemaken. Nadat de polyvalente Beullens zich bij Leuven had onderscheiden als jeugdtrainer en -coördinator en veldtrainer, verrichte hij scouting voor Club Brugge en STVV. Vervolgens was hij nog assistent bij het eens zo ambitieuze Racing Jet Waver, en stond hij aan de wieg van de door de universiteit ondersteunde voetbalschool.

"Het uiteindelijke doel is het jaarlijks integreren van een drietal jongeren in het A-elftal."

n Hugo Beullens

Ondertussen draagt de Blandenaar al zes jaar meer dan een gewoon steentje bij aan de successen van de Racing-jeugd. Na het turbulente seizoen 1998-'99 werd hij zelfs genoemd als nieuwe hoofdtrainer. "Na de voor- en nadelen te hebben afgewogen, kwam ik tot het besluit dat ik als jeugdcoach toch een benijdenswaardige functie bekleed. Als hoofdtrainer ben je na een negatieve reeks meteen de kop van Jut. Als jeugdtrainer krijg je tijd en ruimte om iets op te bouwen. Bovendien onderhoud ik een vertrouwensrelatie met bestuur en andere medewerkers. Ik zou er moeite mee hebben deze fijne club als een dief in de nacht te verlaten na een eventueel ontslag", leidt Beullens in.

Bescheidenheid en collegialiteit weerhouden Beullens ervan zichzelf op het voorplan te schuiven. "Beschouw mij alstublieft niet als een

supervisor

. Alleen in samenwerking met bekwame collega's in de andere jeugdafdelingen ben je als coach van de reserven in staat successen te boeken. Ook de goede wil en waardering van de technische staf van het eerste, doen mijn gedrevenheid toenemen", relativeert hij zijn inbreng.

Kleine clubs uit de omgeving contractueel linken als satellietvereniging en

recruteringsmachine

van een een roemrijke club, is de nieuwe

hype

. Voorlopig zweert Beullens alleen bij de eigen producten. "Racing beschikt over voldoende talent zodat het niet echt wordt gedwongen om andere kweekvijvers op te zoeken. Hoewel ik in de toekomst dergelijke samenwerkingen niet uitsluit, primeert het optimaliseren van

onze

structuur", legt hij uit.

"Het uiteindelijke doel van onze visie is het jaarlijks integreren van een drietal jongeren in het A-elftal, omringt door de nodige routiniers. Het probleem dit seizoen is dat jongeren als een Peeters en een Scheers dragende plaatsen bezetten. We moeten er dus over waken dat die jongens niet onder een al te zware mentale en fysieke druk komen te staan", zegt Beullens.

Clubs die prat gaan op een goede jeugdopleiding staan niet echt bekend om hun barmhartige houding ten overstaan van minder talentrijke jongeren. "Onze zienswijze is drieledig. Vooreerst wordt er gestreefd naar kwaliteit. Alle jongens moeten capabel zijn te fungeren binnen twee systemen. Daarna moet er getracht worden continuïteit in het spel te brengen. Tenslotte worden zij bij de reserven op dezelfde manier behandeld als de A-kernspelers. Zo zullen zij zowel op training als in de wedstrijd moeten leren omgaan met druk. Bij de reserven krijgt men twee jaar om zichzelf te bewijzen. Na deze periode worden zij geëvalueerd. Sommigen worden overgeheveld naar het A-team, anderen vloeien af. Met een zekere fierheid blijven wij de prestaties van jeugdproducten bij andere verenigingen volgen", licht Beullens toe. Dat Hugo Beullens zijn

missiewerk

nog niet als volbracht beschouwt, bewijst zijn verbintenis met Racing voor de komende twee seizoenen.