Kleine partijen maken einde aan lange stilte in Lokeren

Het was lange tijd stil rond de kleine partijen VU-ID en Vivant, maar daar is nu verandering in gekomen. VU-ID is ontwaakt na een jarenlange winterslaap en tracht zich in de kijker te werken. In een persmededeling laat Stefan Walgraeve weten dat zijn partij de kandidatuur van Lokeren steunt om proefproject te zijn voor de politiehervorming. Die kogel is ondertussen al door de kerk. Ook Vivant mengt zich plots in het politieke reilen en zeilen in de Durmestad. Mark Van Bogaert heeft het cultureel beleidsplan doorgenomen en vindt dat de klemtonen verkeerd liggen. "Nieuwe initiatieven rond ontmoetingen met andere culturen moeten een topprioriteit worden. We moeten dringend positieve signalen uitsturen naar de jonge migranten. Die hebben daar behoefte aan", deelt Van Bogaert mee. Meer concreet pleit Vivant voor cultuur op straat omdat de drempel naar het cultureel centrum te hoog is. Wat het haarsnijderijmuseum betreft, hamert Vivant er op dat ook de sociale omstandigheden, arbeidsvoorwaarden en ecologische gevolgen aandacht moeten krijgen. Tot slot vindt Marc Van Bogaert dat de boetes voor het te laat terugbrengen van boeken naar de bibliotheekkas moeten gaan in plaats van naar de stadskas.

Dirk Van Reusel

BR>