Surfen midden juni goedkoper

BRUSSEL, ANTWERPEN -

De Belgische surfers kunnen zich in de handen wrijven. Op 15 juni wordt hun favoriete bezigheid een pak goedkoper. De prijs om een uurtje het net te verkennen zakt in de daluren van 45 frank tot minimaal 30 frank. Voor de piekuren, tussn 8u en 18u op werkdagen, is er in het beste geval zelfs een halvering van het tarief, van 120 naar 60 frank. Minister Rik Daems van Telecommunicatie keurde de nieuwe tarieven donderdag goed na een gunstig advies van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Koen Lambrecht, Belga

BR>Met de nieuwe regeling kan een einde komen aan een aanslepende ruzie tussen Belgacom, de overige telecomoperatoren en de ISP's (

internet service providers

of aanbieders van internetdiensten). Deze laatste hebben in de toekomst de keuze tussen drie tariefformules. Met het goedkoopste betaalt de internetter 30 frank tijdens de daluren en 60 frank tijdens de piek. Ook de formules 35/70 en 40/80 zijn mogelijk. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van de omvang en de kwaliteit van de aangeboden diensten. Wie sneller wil surfen, zal iets dieper in de buidel moeten tasten.

"De ISP's gaan waarschijnlijke verschillende pakketten uitwerken, een beetje zoals dat in de mobiele telefonie al het geval is. Met die herschikking van het landschap zal de klant zeker zijn voordeel kunnen doen", meent woordvoerder Peter Van Roste van de Internet Service Providers' Association (ISPA). Door de tariefdaling schuift België in de landenrangschikking in ieder geval een stuk naar voor. Zowel in de daluren - wanneer meer particuliere gebruikers op het net komen - als in de piekuren wordt ons land goedkoper dan Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

0909

De nieuwe regeling waar minister Daems zijn handtekening heeft onder gezet, houdt ook de invoering in van 0909-nummers. Als je gaat surfen belt je modem momenteel een 'geografisch nummer'. Dat is een gewoon telefoonnummer (in je zone of in een aanpalende zone) waarmee je computer contact legt met een inbelpunt van je provider. Via een tussenlijn kom je dan op zijn server en zo op het wereldwijde web terecht. Die geografische nummers blijven bestaan, maar er komen 0909-nummers bij. Zij laten Belgacom toe het internetverkeer te onderscheiden van het gewone telefoonverkeer. In de praktijk zal 0909 gevolgd worden door 30, 32 of 34 (afhankelijk van de surfkwaliteit) en het nummer van je ISP.

Hoe alles concreet zal worden uitgewerkt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar op 15 juni zullen de surfers die voor een nieuw internetabonnement kiezen, hun modem anders moeten instellen. Het toeval wil dat op 1 juli in ons land ook de

full dialling

- het intikken van het zonenummer voor alle abonneenummers - volledig van kracht wordt. Wie blijft surfen via een geografisch nummer, zal dan opnieuw de instellingen van zijn modem moeten wijzigen.

Nu in het nieuws