Internetten eindelijk goedkoper

De uurtarieven voor internet, die volgens een aantal studies vooral in de daluren tot de hoogste in Europa behoorden, "kunnen" vanaf 15 juni dalen van 120 tot 60 frank in de piekuren en van 45 naar 30 frank per uur in de daluren. Dat heeft minister Daems van telecommunicatie beslist. De minister keurde gisteren donderdag immers na een gunstig advies van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een nieuw voorstel goed. Hiermee kan er een einde komen aan de langdurige ruzie omtrent internet tussen Belgacom, de overige operatoren en de internetproviders (ISP's). Zes onder hen spanden vorig jaar zelfs een rechtszaak aan tegen de historische operator, die op dit moment nog steeds hangende is.

Belga

BR>Het voorstel laat de ISP's ruimte om hun eindtarieven te verlagen in functie van de omvang en kwaliteit van de aangeboden diensten. Het uurtarief in de daluren kan op die manier maximaal met een derde verlaagd worden, het uurtarief in de piekuren kan maximaal worden gehalveerd. "In de praktijk verandert er voor de sporadische gebruikers (gratis internet) en de intense gebruikers (maandelijks forfait) waarschijnlijk niets. Voor de overige internauten zullen de providers nu waarschijnlijk verschillende abonnementsformules uitwerken waarbij naargelang de hoogte van het abonnement, het uurtarief evenredig zal worden verlaagd", verduidelijkte woordvoerder Jan Margot bij Belgacom.

De historische operator is vooral tevreden met de invoering van een niet-geografisch 0909-nummer. Dat afzonderlijk inbelnummer staat hen toe om het internetverkeer te onderscheiden van telefoonverkeer. "Zo kunnen zowel Belgacom als de internetproviders dat verkeer desgevallend specifiek behandelen. Laatstgenoemden hoeven hun netwerk dan weer niet fundamenteel te herschikken", verduidelijkte men op het kabinet van minister Daems het bereikte compromis.

De nieuwe internettarieven komen er na hernieuwd overleg onder de twistende partijen. "Na de laatste consultatieronde kwam men tot een princiepsakkoord, waarna het BIPT Belgacom vroeg om een nieuw voorstel uit te werken", aldus nog het kabinet. Het volledige voorstel werd donderdagmorgen aan alle partijen overgemaakt en zal als bijlage worden toegevoegd aan het BRIO-akkoord dat eind 1999 werd goedgekeurd.

Het is nu afwachten op de reactie bij ISP's en overige operatoren, die in dit dossier grotendeels gelijklopende belangen hebben, op de details van het akkoord. Daarbij is één van de hoofdvragen hoe de inkomsten uit de nieuwe internettarieven exact zullen worden verdeeld onder Belgacom en de anderen.