Ex-NCD'er Patrick Neys stapt over naar de VLD van Kalmthout

De Kalmthoutse VLD heeft de top drie van haar gemeenteraadslijst voor 8 oktober bekendgemaakt. Huidig fractieleider Herman Raes trekt de lijst. Op de tweede plaats komt Fonne Smeulders, gevolgd door VLD-voorzitter Joris Vercraeye. De verdere invulling van de lijst gebeurt de volgende maanden. De partij ging zes jaar geleden van één naar twee zetels in de Kalmthoutse raad. Ondertussen stapte ex-NCD'er Patrick Neys naar de liberalen over, zodat de VLD de grootste Kalmthoutse oppositiepartij is. "Neys staat op de lijst zeker bij de eerste helft", vertelt Herman Raes. "Verder staat nu al vast dat ook Lieve Van Ermen en de weduwe van Marcel Parein deelnemen aan de verkiezingen. Marcel Parein zelf zetelde tot in 1994 in de gemeenteraad." Met de overstap van gemeente- en OCMW-raadslid Patrick Neys is het lot van de vijf ex-NCD'ers in de Kalmthoutse raad bezegeld. Ron Van Namen, Frans Van den Buijs en Dirk Van Peel schaarden zich eerder bij de CVP en Jef Van Looy verlaat de raad in oktober. Vraag is nog wat Louis de Kooning in oktober doet. Zijn partij, Nieuw Kalmthout, neemt 8 oktober niet meer deel aan de verkiezingen.

Jan Suykerbuyk

BR>

Nu in het nieuws