Nieuwe partij in Antwerpen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober staat in Antwerpen een nieuwe politieke partij in de steigers. Algemeen Belang Centraal of Antwerps Belang Centraal is een initiatief van voormalig ambtenaar van het Hoog Comité van Toezicht Willy Vermeulen. Hij maakte zijn plan bekend in het weekblad

Humo

.

Sacha Van Wiele

BR>Willy Vermeulen stond in 1996 in het oog van een politieke storm. Hij bracht als nummer twee van het Hoog Comité van Toezicht een rapport naar buiten over mistoestanden binnen de overheidsinstellingen. Hij werd op staande voet op straat gezet. Na de verkiezingen werd hij door federaal minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) aangesteld als leidend ambtenaar bij de commissie Kansspelen.

Willy Vermeulen heeft nu politieke ambities. Voor oktober zoekt hij nog 55 geëngageerde, representatieve mensen om een nieuwe partij op te richten. "Het Schoon Verdiep moet opnieuw schoon zijn", zegt Willy Vermeulen. "Ik stel vast dat de traditionele partijen de afgelopen jaren Antwerpen naar de kloten hebben bestuurd. Vooral de mentaliteit bij het politiek personeel steekt mij tegen en dat vindt ook dertig procent van de Antwerpse bevolking. Elk thema waar het Vlaams Blok zich rond profileert, wordt door de andere partijen bestempeld als taboe. Ik denk daarbij aan veiligheid. Dat is fout. Wij vormen het democratisch alternatief voor het Vlaams Blok. Met democratische borstels gaan we door het stadhuis."

Willy Vermeulen hoopt mensen aan te trekken die zich politiek willen engageren, maar los van de bestaande partijen. Het algemeen belang moet hen binden. Iets wat volgens Willy Vermeulen niet kan binnen de huidige partijen. "Het algemeen belang vormt het abc van de politiek. Daar slaat ook de mogelijke naam van onze partij op: ABC. Daarnaast hebben we de principes van de Franse revolutie hoog in het vaandel: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Scheiding van kerk en staat is essentieel. Iedereen betaalt voor zijn eigen geloofsovertuiging. Onze prioriteit is een deftig bestuur in het stadhuis krijgen."

Nu in het nieuws