"Nieuwe mime gebruikt het lichaam als verf"

Print
Van de raad die de minister van Cultuur adviseert voor dansprojecten, kreeg De Beweeging een negatief advies. De raad die de minister adviseert voor podiumkunsten, vindt het project van De Beweeging de enige artistiek interessante partner voor de nieuwe mime. "Ik hoop dat de minister de werking van De Beweeging belangrijk genoeg vindt om te behouden", bidt artistiek leider Herbert Reymer enkele dagen voor de première van De Beweeging6.
BR>Organisaties die zich in een overgangsfase bevinden, hebben het altijd moeilijk om erkenning te krijgen. In 1998 maakte De Beweeging een ingrijpende verandering door. Ze hield op de plaats te zijn waar jonge choreografen de kans krijgen om hun talent te laten rijpen.
"Veel van de jonge choreografen die we ondersteund hadden, hebben hun plaats in een kunstencentrum gevonden. Of ze hebben, afhankelijk van hun zakelijk talent, een eigen gezelschap opgericht", vertelt Herbert Reymer. De Beweeging werd een educatief project voor de nieuwe mime. "We hebben mensen uit verschillende disciplines samengebracht en hen laten werken aan een voorstelling. We begonnen met het tonen van het resultaat van dat denkwerk in kleine festivals, de Beweegingen."

Oosterweel
Tijdens de eerste Beweeging-nieuwe-stijl werd de locatie geproblematiseerd. In de omgeving van het verdwenen dorp Oosterweel maakten Marc Vanrunxt en Ilse Roman performances rond de thema's afstand en nabijheid.
De Beweeging is volgens de Beoordelingscommissie Nederlandse Podiumkunsten de gesprekspartner voor de nieuwe mime. "Nieuwe mime houdt zich niet bezig met verhaaltjes vertellen. De nieuwe mime gebruikt het lichaam als verf. Wat nieuwe mime is, kun je het best zien met de formalistische dans van Lucinda Childs of Merce Cunningham als referentiepunt. Bij Childs of Cunningham is het lichaam van de danser eigenlijk overbodig. Een ander individu had net zo goed die dans kunnen uitvoeren. Waar wij bij De Beweeging mee bezig zijn, is grensgebieden verkennen. Wat is de relatie tussen beeldende kunst, podiumkunst en performances? Hoe verhouden zich dans, circus en theater zich ten opzichte van mekaar?", vraagt Reymer.
Hij heeft ook een eenvoudig criterium van een geslaagde nieuwe mime-voorstelling. "Als je het gevoel hebt in een eeuwig nu te zitten, is de presentatie gelukt. Letterlijk adembenemend vond ik Aquarium van de Israëlische performancekunstenares Yael Davids. Ze laat een aangepast aquarium op het hoofd van de uitvoerder aanbrengen. Die kan via een buisje lucht naar binnen zuigen. Dan wordt het aquarium met water gevuld. Je voelt hoe de adem van het publiek stokt als lippen en neus onder water verdwijnen. Je voelt hoe het publiek weer adem haalt als het merkt dat het lichaam van de uitvoerder in een soort inwendige rust verkeert", vertelt hij over een performance die ook in De Beweeging6 te zien zal zijn.


Eenzaam


Die belangstelling voor de relatie beeldende kunst versus podiumkunst heeft Herbert al lang. Hij is van opleiding beeldend kunstenaar. "De eenzaamheid van het atelier was niets voor mij. Ik moet met mensen werken. Ik kwam terecht bij de Mimeschool en het gezelschap Pyramide op de punt", vertelt Herbert. Hij is een leerling van Jan Ruts, die voor het eerst subsidie heeft gekregen. Samenwerking met Ruts of Marc Grauwels van de Mimefederatie ziet hij niet zitten.
"Onze werking is te verschillend. We hebben wel gepolst of er mogelijkheden zijn, maar dat liep niet. Ik kan alleen maar hopen dat de minister de werking van De Beweeging als nog positief zal evalueren."
De Beweeging van 1 tot 6 maart in De Beweeging, Gasstraat 90, Antwerpen. Info: 03.225.10.66.

Nu in het nieuws